Aksjer og risiko. Del 1: Forskjellige aksjer har forskjellig risiko

Publisert 18.06.2020
Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken og forvaltningssjef Fredrik Tyvand.

I tidligere Investtech-artikler har vi sett at mange investorer gjør feil ved å ha en forkjærlighet for å kjøpe aksjer som har falt, samtidig som de er for raskt ute med å selge etter kursoppgang. Vi så også at handel med såkalte lottoaksjer er fristende, men gir tap for de aller fleste.

En annen feil som mange småsparere gjør, er at de generelt tenker lite på risiko, eller ikke er bevisst på risiko i det hele tatt.

Så la oss gjøre det helt klart med en gang: Investering i aksjer er forbundet med risiko. Du kan tape penger! Men noen enkle grep kan redusere sannsynligheten for store tap. Her ser vi på ting du kan gjøre for å minske risikoen.

Artikkelen er delt i fire deler:

Forskjellige aksjer har forskjellig risiko

  • Hva kan man forvente?
  • Vær bevisst på hver enkelt aksjes risiko

Diversifisering og porteføljer

  • Spre pengene på flere aksjer, men ikke på for mange
  • Spre investeringen på forskjellige sektorer

Langsiktighet

  • Vær langsiktig
  • Vær investert
  • Vær tålmodig
  • Daytrading er for proffene

Ta litt risiko og ha det gøy!

  • Husk å ha det gøy!
  • Oppsummering

 

Del 1 følger her.

Del 1: Forskjellige aksjer har forskjellig risiko

Hva kan man forvente?

Siden 1. januar 2000 har børsene i Oslo, Stockholm og København steget henholdsvis 7,3, 5,9 og 8,3 prosent annualisert.

På lang sikt regner man at børsene i snitt bør gi en årlig avkastning omtrent fire prosentpoeng høyere enn hva penger i banken skal gi. Det er det investorene krever betalt for den risikoen det er å ha pengene i aksjer.

Med de lave rentenivåene vi har i dag, kan man fra ovenstående kanskje forvente fire til syv prosent årlig avkastning i aksjemarkedet. Og forhåpentligvis noe mer, om man har en god investeringsstrategi, gode verktøy og bevisst tilnærming til risiko.

Det vil innebære høy risiko om man tenker å tjene mye penger fort. Da vil man bevisst eller ubevisst søke høyrisikable investeringer. Det har statistisk vært lite heldig, referer artikkelen om lottoaksjer.

Vær bevisst på hver enkelt aksjes risiko

En aksjes risiko vurderes kanskje best ved å gå inn i regnskapene, se på ledelsen, markedspotensialet og makroøkonomiske forhold. En slik analyse er svært krevende. Vi mener størstedelen av risikoen beskrives godt ved to forhold beregnet fra aksjens historiske omsetning og svingninger.

Volatilitetsrisiko angir risiko i forhold til hvor store svingninger det normalt sett er i aksjen. Hvis volatilitetsrisikoen er høy, vet du at aksjen har store daglige og månedlige utslag. Ved å sitte med slike aksjer, kan dermed verdien din gå kraftig opp og ned på kort sikt.

Likviditetsrisiko angir risiko i forhold til hvor enkelt det er å få gjennomført handler i aksjen. Hvis likviditetsrisikoen er høy, er det ofte stor spread mellom kjøper og selger, og det er små og få volumer som blir handlet. Ved å gjennomføre et kjøp eller salg av en slik aksje, kan verdien på investeringen din gå kraftig opp eller ned, spesielt dersom du skal handle en større post og/eller har det travelt med å komme inn eller ut.

På Investtechs sider angis risikoklasse for hver børsnoterte aksje. Risikoen beregnes ut fra volatilitet og likviditet, og betegnes henholdsvis Lav, Middels, Høy eller Ekstrem.

Det kan være gøy å satse litt i en spennende aksje med stort potensial. Utfordringen er at slike aksjer lett kommer i gruppen med Ekstrem eller Høy risiko. Sats gjerne litt, men da som et krydder til porteføljen, og ikke som en hovedinvestering. Skal du kjøpe en eller to slike aksjer, anses en kombinasjon av positive innsidere og positiv teknisk analyse på kort sikt å redusere risikoen og øke sannsynligheten for god kursutvikling framover.

Grunnet de dårlige statistiske egenskapene de ekstremt volatile aksjene har vist, se artikkel om lottoaksjer, vises en varseltrekant øverst på Investtechs analyser av slike.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK