Aksjer og risiko. Del 2: Diversifisering og porteføljer

Publisert 19.06.2020
Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken og forvaltningssjef Fredrik Tyvand.

I tidligere Investtech-artikler har vi sett at mange investorer gjør feil ved å ha en forkjærlighet for å kjøpe aksjer som har falt, samtidig som de er for raskt ute med å selge etter kursoppgang. Vi så også at handel med såkalte lottoaksjer er fristende, men gir tap for de aller fleste.

En annen feil som mange småsparere gjør, er at de generelt tenker lite på risiko, eller ikke er bevisst på risiko i det hele tatt.

Så la oss gjøre det helt klart med en gang: Investering i aksjer er forbundet med risiko. Du kan tape penger! Men noen enkle grep kan redusere sannsynligheten for store tap. Her ser vi på ting du kan gjøre for å minske risikoen.

Artikkelen er delt i fire deler:

Forskjellige aksjer har forskjellig risiko

  • Hva kan man forvente?
  • Vær bevisst på hver enkelt aksjes risiko

Diversifisering og porteføljer

  • Spre pengene på flere aksjer, men ikke på for mange
  • Spre investeringen på forskjellige sektorer

Langsiktighet

  • Vær langsiktig
  • Vær investert
  • Vær tålmodig
  • Daytrading er for proffene

Ta litt risiko og ha det gøy!

  • Husk å ha det gøy!
  • Oppsummering

 

Del 2 finner du her.

Diversifisering og porteføljer

Spre pengene på flere aksjer, men ikke på for mange

Dette er et velkjent råd fra økonomer, forvaltere og erfarne investorer, som også har basis i økonomisk teori. Man kan få redusert risikoen man tar betydelig ved å lage en portefølje bestående av flere aksjer, særlig om aksjene er fordelt på forskjellige bransjer. Og det uten at det går på bekostning av forventet avkastning!

Investtech har gjort simuleringer med porteføljer av aksjer på børsene i Norge, Sverige og Danmark.

I Norge ville vi ha en gruppe aksjer som var mest mulig gjennomsnittlig for børsen. Vi brukte aksjene med minst en million kroner i daglig omsetning, fjernet de cirka 65 minst volatile og de cirka 65 mest volatile aksjene, og ble sittende igjen med 19 aksjer.

I Sverige brukte vi OMX30-indeksen som grunnlag. Indeksen består av de 30 største aksjene på Stockholmsbørsen.

Det danske markedet har ganske få, men store aksjer. Det er 47 aksjer som omsettes for ti millioner kroner om dagen eller mer. Det var grunnlaget for simuleringene der.

Tabellen viser månedsvolatiliteten for porteføljer bestående av forskjellig antall aksjer fra utvalget beskrevet over. Hver aksje veier likt i simuleringene, for eksempel 25 prosent når det er fire aksjer i porteføljen. Tabellen viser snittet av ti simuleringer av hvert antall aksjer. Datamaskinen trakk aksjer tilfeldig, og kjørte 10 simuleringer per gitt antall aksjer. Gjennomsnittet av kjøringene vises i tabellen under og gjelder for en periode på ett år fram til 3. juni 2020.

Antall aksjer Norge Sverige Danmark Snitt Diff fra én aksje
1 26,3 15,6 19,2 20,4
2 21,7 12,9 15,7 16,8 -18 %
3 19,4 12,4 15,2 15,7 -23 %
4 19,2 12,6 14,3 15,4 -25 %
5 17,6 12,1 13,8 14,5 -29 %
7 16,6 12,1 13,5 14,1 -31 %
10 15,8 11,1 11,8 12,9 -37 %
15 15,7 11,2 12,6 13,2 -35 %
Alle/nesten alle (17 stk)15,5 (29stk) 11,2 (45 stk) 12,0 12,9 -37 %
Referanseindeks 9,9 10,6 9,4 10,0 -51 %

Vi tenker tabellen godt beskriver reell risiko for investorer.

Ved å lage porteføljer av flere aksjer, viser tabellen at man enkelt får risikoen godt ned. Ved bare to aksjer reduseres risikoen med nesten 20 prosent, mens fem til syv aksjer gir rundt 30 prosent risikoreduksjon. Opp til ti aksjer får man en ytterligere reduksjon i risikoen. Det har minimalt å si for risikoen om man øker ytterligere opp mot 15, 30 eller 45 aksjer.

Ved å sitte i mer enn ti aksjer, får man altså minimal risikoreduksjon i forhold til å sitte i ti. Det er imidlertid to klare farer. Det første er at det rett og slett kan bli for mange aksjer å følge med på. Man får mindre tid og mindre fokus på hver enkelt, og kan dermed lettere overse signaler om at aksjer bør selges. Den andre er at, spesielt markedene i Norge og Danmark, har ganske få selskaper. Skal man investere i mange, blir man nødt til å kjøpe også de middels sterke.

En portefølje med fem til ti aksjer, omtrent likt vektet, gir betydelig risikoreduksjon i forhold til å sitte i bare en eller to aksjer. En portefølje med fem til ti aksjer vil kunne gi høy vekt og sterkt fokus på de aller beste aksjene, i forhold til om man har mye mer enn ti aksjer.

Altså: En portefølje på mellom fem og ti aksjer anses godt egnet for de fleste små investorer.

Forvaltere og store investorer vil kunne ha utfordringer ved å konsentrere seg om få aksjer. Det er rett og slett fordi de har mange penger de skal investere, og at det da, spesielt i de mindre selskapene, ikke er nok aksjer, eller at de må presse kursene for å finne motparter til store volumer. Her har altså småsparere et klart fortrinn i forhold til de store aktørene i markedet.

Spre investeringen på forskjellige sektorer

Det er ganske opplagt at fem aksjer i samme sektor, for eksempel fem riggaksjer, vil gi høy risiko. Det anbefales dermed å spre risikoen på flere sektorer, for eksempel både finans, industri, helse, olje og IT.

 

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK