Investtechs sommerskole del 4: Hvorfor du ikke burde drive daytrading

Publisert 07.07.2021
Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken og forvaltningssjef Fredrik Tyvand.

I tidligere Investtech-artikler har vi sett at mange investorer gjør feil ved å ha en forkjærlighet for å kjøpe aksjer som har falt, samtidig som de er for raskt ute med å selge etter kursoppgang. Vi så også at handel med såkalte lottoaksjer er fristende, men gir tap for de aller fleste.

En annen feil som mange småsparere gjør, er at de generelt tenker lite på risiko, eller ikke er bevisst på risiko i det hele tatt.

Så la oss gjøre det helt klart med en gang: Investering i aksjer er forbundet med risiko. Du kan tape penger! Men noen enkle grep kan redusere sannsynligheten for store tap. Her ser vi på ting du kan gjøre for å minske risikoen.

Artikkelen er delt i fire deler:

Forskjellige aksjer har forskjellig risiko

  • Hva kan man forvente?
  • Vær bevisst på hver enkelt aksjes risiko

Diversifisering og porteføljer

  • Spre pengene på flere aksjer, men ikke på for mange
  • Spre investeringen på forskjellige sektorer

Langsiktighet

  • Vær langsiktig
  • Vær investert
  • Vær tålmodig

Hvorfor du ikke burde drive daytrading

  • Daytrading er for proffene
  • Ta litt risiko, og ha det gøy

 

Siste del, del 4, finner du her.

Del 4: Hvorfor du ikke burde drive daytrading

Daytrading vil si å kjøpe en aksje for å selge den senere samme dag. Men daytrading er for proffene. Over tid er det svært få småsparere som lykkes.

Daytrading er for proffene

Daytrading vil si å kjøpe en aksje for å selge den senere samme dag. Det finnes en liten gruppe mennesker som livnærer seg på svært kortsiktig handel med aksjer. Det finnes også store, internasjonale selskaper som gjør det samme, og har utviklet dataprogrammer som gjennomfører kortsiktig handel. Disse aktørene er dyktige. De har masse erfaring med hvordan de skal få de beste kursene i dag, og på millisekund eller timebasis når det er lurt å kjøpe eller selge, gjerne støttet av kraftige dataverktøy som analyserer kursbevegelsene umiddelbart. Det er naivt å tro at man kan konkurrere med disse.

Man kan lykkes en gang eller fem, og kanskje tjene noen få prosent. Over tid er det imidlertid svært få småsparere som lykkes med daytrading.

Et lite regneeksempel. Man betaler 0.05 prosent i kurtasje, ved kjøp og ved salg, totalt 0.1 prosent. Konkurransen fra profesjonelle gjør at man kanskje taper ytterligere 0.2 prosent på handlene. Og er man aggressiv, og gjerne vil raskt inn eller ut, kan man lett tape enda 0.2 prosent, for eksempel ved ofte å gå opp i kurs når man kjøper og ned i kurs når man selger. Fra en aksje er kjøpt til den er solgt, har man da 0.5 prosent i handelsomkostninger. Gjør man det 100 ganger per år, blir akkumulerte omkostninger nesten 40 prosent.

Selv med mye lavere tradingomkostninger enn i eksempelet over, for eksempel fem prosent årlig, vil det utgjør en svært stor kostnad i forhold til forventet avkastning.

Vi anbefaler å ikke gjøre daytrading.

Visuelle tekniske analyser har vist seg gode til å fange opp kursbevegelser i markedet på mellomlang sikt. Investtechs analyser er utviklet og aller best testet for slike investeringer. Man kan gjerne kjøpe en aksje, i begynnelsen eller midten av en stigende trendbevegelse, og sitte på denne noen måneder.

Daytrading er å være eksponert i markedet over veldig kort tid, og gjennomføre handler i raskt tempo. Daytradere er ofte inne i en aksje i bare en dag.

Ta litt risiko, og ha det gøy

Ikke noe er morsommere enn å kjøpe en aksje og selge den noen uker eller måneder senere med god gevinst. Dette gjelder spesielt om man har gjort en god analyse, har forskningsunderlag som viser at timingen er riktig, og gjennomfører som planlagt.

Størst mulighet for de særdeles gode handlene har man i de mest risikable aksjene. Oddsene for god avkastning kan være små, og kanskje taper man i flere tilfeller enn man vinner. Men om man er bevisst risikoen og selger seg ut raskt om det går feil vei, så kan belønningen bli bra – både i god gevinst om man er heldig, men kanskje mest i en god historie og nyttig erfaring!

Aksjer og børs er gøy! For de fleste vil langsiktige gevinster, å følge en strategi over tid, og å se porteføljen vokse, være veldig tilfredsstillende, i tillegg til å være en god sparemåte. For noen er risikable investeringer en spenningsdimensjon som kan være verdt mer enn kroner.

Tåler man litt risiko, som de fleste i aksjemarkedet gjør, kan man absolutt vurdere å putte en liten del av porteføljen i noen spenstige aksjer. Men vær da bevisst på hva du gjør og aksepter stor risiko for tap, samt god mulighet for å ha det gøy!

Oppsummering: Investtechs sommerskole

Investering i aksjer er alltid forbundet med risiko. Historisk har årlig avkastning i aksjemarkedet vært rundt fire prosentpoeng bedre enn i bank. Det vil utgjøre høy risiko om man søker høy avkasting på kort tid.

Ved å spre investeringene på en portefølje av mellom fem og ti aksjer spredt på flere sektorer, får man en god reduksjon i risikoen, samtidig som man kan fokusere på et ganske lite antall av de aller beste aksjene.

Hver aksjes individuelle svingningsrisiko måles i volatilitet. Aksjene som svinger mest bør unngås, spesielt om de er teknisk negative. De har statistisk gjort det mye dårligere enn andre aksjer.

Risikoen reduseres jo mer langsiktig man er. Vi tenker man bør ha en sparehorisont på minst to år, gjerne fem år eller mer, for å være investert på børsen. Og om man først har bestemt seg for å spare på børs, anbefales å være investert hele tiden. Det medfører stor risiko for å selge for tidlig, eller kjøpe for sent, om man prøve å time topper og bunner i markedet.

Det anses vanskelig å tjene penger på daytrading. Risikoen er svært høy og bør være forbehold profesjonelle aktører.

Til sist, husk å ha det gøy. Det er lov å ta noen tøffe veddemål av og til, men vær bevisst risikoen.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK