Potensielle nyttårsraketter 2018 – THIN, APCL, SOLON, CXENSE, NEL, QEC, FUNCOM, SDSD, PLCS, FJORD

Publisert 08.12.2017 - oppdatert 11.12.2017, 12.12.2017, 15.12.2017

Aksjer som har falt mye, har tradisjonelt utgjort hovedtyngden av aksjer i en portefølje av nyttårsraketter. Tanken er at aksjer som har gjort det svakt fram til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk fram mot jul. En forskningsrapport fra Investtech fra 2008 viser at gjennomsnittlig oppgang for årets tapere på Oslo Børs var på 8,3 prosent i januar. Av dette kom hele 6,9 prosentpoeng fra nyttår og fram til 10. januar.

Følgende aksjer, med minst en million kroner i daglig likviditet, har falt over 40 prosent på Oslo Børs i år: PHO, DOF, APCL, PGS, SOFF, CXENSE, NEXT, IOX, SDSD, HUNT, PRS, PLCS, HUGO, NSG, SDRL

I tillegg gjør små selskaper det statistisk bedre enn store selskaper i tiden rundt nyttår, spesielt i januar. Statistikk Investtech har beregnet for Oslo Børs over perioden 1996 til 2015 viser at 60-80-prosentpercentilen av aksjene basert på likviditet, tilsvarende aksjer med mellom cirka en og ti millioner kroner i gjennomsnittlig daglig omsetning, har steget 1,1 prosentpoeng mer enn de største aksjene i desember og 3,4 prosentpoeng mer i januar. Statistikk Investtech har beregnet viser også at høyvolatile selskaper, altså aksjer der kursen svinger mye fra dag til dag, gjør det dårligere enn børsen i desember, men mye bedre i januar.

Samlet er det aksjer som har falt mye, er relativt små selskaper og som har høy risiko, som har potensial til å bli nyttårsraketter. Disse kan stige bra fra perioden like før jul til starten på nyåret. Vi har funnet tre slike aksjer, som i tillegg er positive på Investtechs kvantitative analyser, som vi tror kan gjøre det meget sterkt de kommende ukene. Risikoen er imidlertid skyhøy.

African Petroleum Corp (APCL.OL) Siste sluttkurs: 1.30

African Petroleum Corp har falt rundt 90 prosent fra årets toppnotering og er dermed en av årets store taperaksjer. Aksjen er i tillegg svært volatil, med månedlige svingninger på nesten 60 prosent mellom laveste og høyeste kurs. Dette gjør aksjen til en mulig nyttårsrakett - en klasse med volatile taper- og vinneraksjer som de seneste årene har steget bra fra midten av desember til begynnelse av januar.  Teknisk har aksjen brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette er i første omgang et signal om en mer horisontal utvikling, og har statistisk vært fulgt av omtrent samme avkastning som Hovedindeksen. African Petroleum Corp viser imidlertid en svært positiv volumutvikling. Det indikerer at kjøperne er aggressive og går oppover i pris for å finne selgere. En videre økning av optimismen indikeres, og aksjen kan lett sprette flere titalls prosent på en uke eller to.

Aksjen anses spesielt positiv på kort sikt, mens det langsiktige bildet er mer nøytralt. Vær oppmerksom på svært høy risiko.

Solon Eiendom ASA (SOLON.OL) Siste sluttkurs: 19.50 

Solon Eiendom ASA har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt gjennom taket ved 18.65 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 21.54 kroner eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 19.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt.
Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Thin Film Electronics (THIN.OL) Siste sluttkurs: 2.13 

Thin Film Electronics viser en fallende trendkanal, noe som statistisk har vært fulgt av en mindreavkastning. Volumutviklingen er imidlertid svært positiv og trendkanalen er marginalt brutt, noe som gir signal om vending opp. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler etter at to styremedlemmer den 19. oktober kjøpte seg kraftig opp for rundt en million kroner hver gjennom en emisjon til kurs 2,50 kroner. En rekke innsidere kjøpte seg opp til kurs 2,03 i midten av november. Det er motstand ved 2,30 til 2,50 kroner, men brytes det nivået, kan aksjen lett gå mot fire kroner. Samtidig er det nå støtte ved 1,83 kroner. Dermed er oppsiden høy i forhold til nedsiden og risk/reward-forholdet anses godt. Selskapet er en av årets taperaksjer, med en nedgang på nærmere 50 prosent fra høynotering.

Thin Film er et relativt lite selskap og aksjen er ganske volatil, og innehar dermed flere karakteristika som tilsier at den kan bli en av årets nyttårsraketter.

 

Mandag 11. desember er det lagt til to potensielle nyttårsraketter: CXENSE og NEL.

Cxense ASA (CXENSE.OL) Siste sluttkurs: 51.00

Cxense ASA har falt 66 prosent fra årsbeste, men har nå brutt den fallende trenden etter en oppgang på over 9 prosent fredag. Volumbalansen er positiv. Nå er investorene så aggressive at de presser kursen opp for å komme seg inn i aksjen. Dette styrker aksjen på kort sikt. Flere innsidere kjøpte aksjer i oktober og november, og aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler.
Aksjen oppfyller flere av kriteriene for å kunne bli en av årets nyttårsraketter, dvs. aksjer med kraftig oppgang i perioden fra midten av desember til begynnelsen av januar.

Nel ASA (NEL.OL) Siste sluttkurs: 3.37

Nel har brutt opp gjennom taket i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. Dette viser at investorene over tid stadig har gått oppover i pris for å kjøpe seg inn i aksjen. Kursen har også brutt over den tidligere motstanden i underkant av tre kroner og et nytt kjøpssignal er utløst. Positiv volumutvikling styrker aksjen. Aksjen har historisk har svingt med over 20 prosent på månedsbasis og har således høy risiko. Kursen har omtrent doblet seg siden årets lavnotering i juni, og er således en av årets vinneraksjer.

 

Tirsdag 12. desember er det lagt til en potensielle nyttårsrakett: QEC

Questerre Energy (QEC.OL) Siste sluttkurs: 5.27

Questerre Energy ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal. Det er imidlertid en bred kanal, og trendtaket ligger hele 68 prosent over dagens kurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved fem kroner, og videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned er det nå god støtte ved dette nivået, mens det på oversiden ikke er motstand før ved trendtaket, det vil si rundt 8.85 kroner. Godt samsvar mellom volumtopper og kurstopper og mellom volumbunner og kursbunner, samt positiv volumbalanse styrker aksjen, og øker muligheten for positiv utvikling.
Nærhet til støtte og langt opp til motstand kombinert med positiv volumbalanse gjør aksjen til en spennede kjøpskandidat.

 

Fredag 15. desember er de siste fire nyttårsrakettene valgt:  FUNCOM, SDSD, PLCS og FJORD

Funcom (FUNCOM.OL) Siste sluttkurs: 2.12

Funcom er kraftig ned siden årets toppnotering tidlig i februar. De siste månedene har imidlertid aksjen gått sidelengs mellom støtte i overkant av to kroner og motstand rundt 2,30 kroner.  Det er høy risiko i aksjen, men om den tar imot på støtten, kan den lett gå til 2,30 kroner i løpet av en dag eller to. Brytes dette nivået opp, vil det indikere en kraftig økende optimisme hos investorene, og kursen kan da gå til tre kroner eller mer i løpet av noen uker.

SD Standard Drilling (SDSD.OL) Siste sluttkurs: 1.38

SD Standard Drilling er en av årets store taperaksjer med et fall i kursen på godt over 60 prosent. Aksjen har imidlertid nå brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og startet en stigende trend på kort sikt. Positiv volumutvikling og økende kortsiktig momentum styrker aksjen.
Det er kortsiktig støtte ved 1,33 kroner, ikke langt under dagens kursnivå, og god støtte nedover mot 1,28 kroner. Første motstand ligger ved 1,46 kroner. Brytes dette nivået vil det bety en sterk økning i optimismen, og kursen kan da lett gå videre.

Polarcus Ltd (PLCS.OL) Siste sluttkurs: 0.76

Polarcus har falt over 80 prosent i år og er en av Oslo Børs store tapere.  Kursen ligger fortsatt i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, og et videre fall er i utgangspunktet indikert.
Volumutviklingen er imidlertid nå klart positiv, med økende volum på oppgangsdager og ved lokale topper, kombinert med redusert volum på nedgang. Dette er et tidlig signal om en mulig vending opp.
Om aksjen snur, og bryter over motstanden ved 80-86 øre, vil kjøpssignaler bli utløst. Kursen kan da lett hoppe videre, da neste motstand ikke er før rundt 1,20 kroner. Dette utgjør en oppside på nesten 60 prosent fra dagens kurs.

Fjord1 (FJORD.OL) Siste sluttkurs: 42.80

Fjord1 ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. Volumutviklingen er positiv med høyt volum nær toppene og lavt volum nær bunnene i kurskurven. Dette indikerer aggressive kjøpere og passive selgere, og styrker aksjen. Kursen ligger nær rekordnivå, og det er lite motstand over dagens nivå. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mellom cirka 41 og 40 kroner. Fjord1 er positiv på innsidehandler etter at COO Andre Høyset i begynnelsen av november kjøpte seg inn for 97.000 kroner. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Klikk her for mer informasjon >>

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK