Slik bruker du Aksjeutvelgelse

Publisert 15. august 2018

Vi har lagt til svært kraftige funksjoner i tjenesten Aksjeutvelgelse. Her forklarer vi hvordan du kan få mest mulig nytte av tjenesten.

Du kan nå bestille gratis 14 dagers prøveabonnement på de andre nordiske markedene direkte fra Aksjeutvelgelse. Bruk bestillingslinken under knappen "Vis aksjer" og få umiddelbar tilgang!

Markeder

Aksjeutvelgelse markeder

Du kan angi hvilke markeder du vil selektere aksjer fra. For eksempel kan du angi Oslo, Stockholm og København. Da vil du få aksjer fra hele Norden som passer kriteriene dine, og dermed kunne få enda bedre aksjer enn om du selekterer fra bare ett marked.

Når børsen er litt svak, eller har gått sidelengs over en lang periode, kan det være vanskelig å finne svært gode aksjer i mindre markeder. Med flere markeder er det lettere å finne gode aksjer. Spesielt norske og danske brukere vil få et mye bredere utvalg.

Sektorer

Aksjeutvelgelse sektorer

I utgangspunktet inneholder rapporten alle typer selskaper, uavhengig av sektorer eller bransjer. Du kan imidlertid spesifisere overordnede sektorer, som Finans eller Energi, eller detaljerte bransjer som Forsikring eller Oljeboring. Da får du bare aksjene innen disse sektorene, som også passer med de øvrige kriteriene.

Ved å kombinere Markeder og Sektorer, kan du for eksempel få rangerte lister med de beste bankaksjene i Norden.

Øvrige kriterier

De generelle kriteriene brukes for å angi størrelsen, likviditeten og volatiliteten på selskapene du søker. Under tekniske kriterier angir du kriterier som går på investoradferd og optimismeutviklingen i aksjene, tolket gjennom aksjenes kursdiagrammer. Formålet med å angi tekniske kriterier, er å finne aksjer som timingmessig er gode kjøp. Under finansielle kriterier angir du kriterier som går på selskapenes verdsetting. Formålet med å angi finansielle kriterier, er å finne aksjer som er billige ut fra regnskapstall.

Les mer i brukerguiden her >>

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK