Investtech-forskning: Såkalte lottoaksjer har statistisk gitt dårlig avkastning - vær varsom med lottoaksjene.

Publisert 29.05.2020

Aksjer som svinger mye, og der oppsidepotensialet er stort, kan gi eventyrlig avkastning om man lykkes. Vil du kunne doble pengene dine på en uke eller måned, er det slike aksjer du må handle. Investtech-forskning viser imidlertid at disse aksjene i gjennomsnitt har utviklet seg svært dårlig. Se her hva Investtech-forskning sier om statistisk utvikling for lottoaksjer.

Lottoaksjer er en benevnelse på aksjer som svinger mye, der kursen drives av nyheter med avgjørende betydning for selskapet. Eksempel er Norwegian Air Shuttle, Kongsberg Automotive og Solstad Offshore, som alle våren 2020 hadde finansielle problemer og var avhengig av kapitaltilførsel. Andre eksempel er PoLight, IDEX Biometrix og Targovax, der mulige gigakontrakter, pågående forskning eller teknologiutvikling betyr svært mye for verdsettingen.

Vil du ha mulighet for å doble pengene dine på en uke, så er det slike aksjer du skal kjøpe. De kan doble seg, men de kan også halvere seg, eller til og med gå konkurs. Klassisk finansteori (for eksempel ved bruk av CAPM-modellen) sier at slike aksjer, som har høyere risiko enn andre aksjer, skal bli fulgt av en høyere gjennomsnittlig avkastning enn andre aksjer. Ser vi på hvordan aksjemarkedet faktisk har fungert, og ikke teorien, finner vi noe helt annet.

Internasjonal forskning viser at man i aksjemarkedet ikke har fått betalt for å ta høyere risiko, spesielt om vi ser på risiko i form av aksjens svingningsmønster, såkalt volatilitet. Man har faktisk fått betydelig lavere avkastning i høyvolatile aksjer enn i lavvolatile. Dette er et forhold som har vært kjent et par tiår nå, og mange av faktorfondene har preferanser for kjedelige, stabile og lavvolatile aksjer.

Investtechs forskning viser at høyvolatile aksjer også i de nordiske aksjemarkedene ser ut til å gi dårlig avkastning. Spesielt har høyvolatile aksjer som har falt, og er teknisk negative, gjort det svakt i den etterfølgende perioden, men også høyvolatile aksjer med kjøpssignaler har gitt svakere avkastning enn mindre volatile aksjer.

Under er tallene vi har fra forskningen vi foreløpig har gjort. Grunnlaget er norske aksjer 1996-2018 og svenske aksjer 2003-2018. Tabellen viser annualiserte tall for differanseavkastning mellom de 20 prosent mest volatile aksjene og de øvrige aksjene.

Differanseavkastning mellom de mest volatile og øvrige aksjer Norge Sverige
Kjøpssignal stigende trendkanal -7,8 %p -4,8 %p
Kjøpssignal sterkt positivt momentum (RSI mellom 70 og 80) -4,3 %p -2,7 %p
Salgssignal fallende trendkanal -25,2 %p -23,1 %p
Salgssignal sterkt negativ momentum (RSI mellom 30 og 20) -20,0 %p -20,8 %p

%p = prosentpoeng

Merk at tallene over er relative tall, og viser forskjellen mellom høyvolatile aksjer og andre aksjer. Se egne forskningsrapporter for statistikk for aksjer med kjøps- og salgssignaler fra trender og momentum.

Vi ser at høyvolatile aksjer med kjøpssignaler har gjort det mellom 2,7 og 7,8 prosentpoeng svakere enn andre aksjer med kjøpssignaler. De høyvolatile aksjene med salgssignaler har gått enda dårligere, hele 20,0 til 25,2 prosentpoeng svakere enn andre aksjer med salgssignaler.

Basert på ovenstående anbefaler vi å være varsom med lottoaksjer og andre aksjer som svinger mye.

En mulig forklaring på forholdet, er at mange investorer nettopp søker mulighet for ekstraordinært god avkastning, og lett kjøper aksjer som har stort oppsidepotensial. Så glemmer de risikoen, eller i hvert fall undervurderer den, og ser litt bort fra fallpotensialet. Denne skjevheten i hvordan mennesker bedømmer oppside og risiko kan lett gi feilprising på kort sikt, med for høye kurser. Når realitetene kommer til syne over tid, selskapenes problemer ikke blir løst og forskningsresultater uteblir, vil kursene falle.

Hvordan unngå de farligste aksjene?

1) De aller farligste aksjene, der tekniske signaler indikerer at selskapene har stadig større utfordringer og langsiktige investorer blir mer og mer negative, er samlet i Investtechs Holde-deg-unna-portefølje. Den oppdateres hver fredag. En gjenganger her er aksjer med fallende trender, tekniske salgssignaler og høy volatilitet.

Holde-deg-unna-porteføljen for Oslo Børs i blått mot referanseindeksen i sort. Holde-deg-unna-porteføljen er tilgjengelig for abonnenter på Trader-nivå og høyere.

2) På hver aksjes analyseside vises aksjens risikoklasse øverst til høyre. Den er henholdsvis Lav, Medium, Høy eller Ekstrem. Vi anbefaler å være svært varsom med aksjer som har Ekstrem risiko. Det gjelder også om de har en teknisk kjøpsanbefaling. Ser vi på aksjene på Oslo Børs og på Stockholmsbörsen med over en million kroner i daglig omsetning, er det per 28. mai 2020 henholdsvis 21 og 42 aksjer med Ekstrem risiko. Det er litt over ti prosent av alle aksjene. Det er ytterligere henholdsvis 56 og 150 aksjer med Høy risiko. På Københavnsbørsen er det ingen aksjer med Ekstrem risiko, mens det er 15 stykker med Høy risko.

Vi anbefaler i normaltilfeller å holde seg helt unna aksjer med Ekstrem risiko, samt være varsom med aksjer med Høy risiko.

Risikovurderingen på aksjenivå er tilgjengelig for alle abonnenter.

3) I stock-picking-verktøyet Aksjeutvelgelse kan man spesifisere hvilken volatilitet man ønsker. Tallet måles som gjennomsnittlig prosentvise forskjell mellom høyeste og laveste kurs på månedsbasis siste år. Om volatiliteten for eksempel er 14 prosent, har aksjen i gjennomsnitt svingt 14 prosent fra laveste til høyeste kurs i løpet av en måned. Aksjer med månedsvolatilitet over 40 prosent, blir klassifisert som Ekstrem risiko, mens de mellom 20 og 40 prosent får Høy risiko.

Her kan man sette at volatiliteten skal være for eksempel 0 til 35 prosent, så får man utelukket de cirka 20 prosent mest risikable norske og svenske aksjene. Per mai 2020 er det ingen danske aksjer med volatilitet over 35 prosent.

Stock-picking-verktøyet Aksjeutvelgelse, der du foruten risikokriterier kan spesifisere kriterier på innsidehandler, tekniske forhold og finansielle nøkkeltall, er tilgjengelig for Professional- og Institutional-abonnenter.

4) Vær varsom med aksjer som får mye medieeksponering, spesielt ved ekstraordinære hendelser. Vinklingen av nyheter og overskrifter kan ofte gi et uriktig bilde av en overordnet utvikling, og informasjonen som fremlegges bør ses i en bredere kontekst. Husk at media, spesielt på Internett, selger mye bedre på ekstreme nyheter enn på kjedelige oppdateringer. En aksje får sjeldent oppmerksomhet for et fall på 90 prosent over noen måneder, men vil gjerne pryde overskriftene om den dobler seg i verdi i løpet av kort tid. Faller en aksje fra 100 kroner til 10, og så dobler seg til 20 kroner, er fortsatt fallet fra start 80 prosent. Det beskriver utfordringer for selskapet og økende pessimisme hos investorene.

Leser man om aksjer som har steget svært bra, og der kanskje enkelte analytikere eller investorer ser stor oppside, anbefales det å sjekke ekstra. Slike aksjer er gjerne fortsatt negative på Investtechs analyser, svært volatile og generelt risikable å kjøpe.

Lottoaksjene på Oslo Børs nå

Dette er de tre aksjene med høyest svingninger på Oslo Børs nå:

1. Borr Drilling (BDRILL.OL) Siste sluttkurs: 6.44 (-0.28), 28. mai 2020

2. Thin Film Electronics (THIN.OL) Siste sluttkurs: 0.74 (+0.01), 28. mai 2020

3. Axxis Geo Solutions (AGS.OL) Siste sluttkurs: 1.00 (-0.11), 28. mai 2020

 

De øvrige aksjene på Oslo Børs som også har ekstrem risiko og anses som lottoaksjer nå, er:

4. BW Energy

5. IDEX Biometrics

6. Element

7. poLight

8. NEXT Biometrics Group

9. Quantafuel

10. Seadrill

11. 5th Planet Games

12. Norwegian Air Shuttle

13. PGS

14. Magseis Fairfield

15. Gaming Innovation Group

16. REC Silicon

17. Vow

18. Kongsberg Automotive

19. XXL

20. Nordic Nanovector

21. SoftOx Solutions

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google