Investtech.com

Seminar

Teknisk analyse: TA-kvelden med Investtech

I kveld handler det kun om teknisk og kvantitativ aksjeanalyse!

Teknisk analyse har utviklet seg til en praktisk og effektiv form for aksjeanalyse som alle investorer kan ha nytte av. Investorpsykologi benyttes for å si noe om utviklingen i aksjemarkedet fremover og forutse økende og fallende optimisme og kjøpsinteresse. Tilnærmingen er kvantitativ, i den forstand at det benyttes direkte målbare forhold som statistisk sett tilsier kommende mer- eller mindreavkastning.

Benytt denne unike anledningen til å fordype deg i teknisk analyse sammen med ekspertene på området. Foredragsholderne er blant andre Investtechs forskningssjef Geir Linløkken, partner i Pareto Securities Karl Oscar Strøm og forfatter og trader Tobbe Rosén.

Programmet lanseres i månedsskiftet august/september. Det er begrenset med plasser, så meld deg gjerne på allerede i dag.


Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo
Dato: Torsdag 20. september 2018
Tid: 17.00 - 20.00
Pris: Gratis (Bindende påmelding, se påmeldingsregler)


TA-kvelden er gratis og antall plasser er begrenset. Meld deg på nå for å sikre deg en plass!

Påmelding

Navn
E-post:
Telefon:
 * PÅMELDINGSREGLER: Påmelding er bindende, og eventuelle avmeldinger må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ved spørsmål eller om du har problemer med å registrere deg, kan du nå oss på telefon 21 555 888.

       
Kveldens foredragsholdere er blant andre:

Geir Linløkken - Analyse- og forskningssjef i Investtech
 
Tobbe Rosén - forfatter av bl.a. "Vinnande Aktieplaceringar" og "Autobahn till lönsam trading"
 
Karl Oscar Strøm - partner i Pareto Securities
 
Nyhetsarkiv
Hjelp og opplæring


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.