Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
ose2020  Investtech and analysts  Long  
oseAKRBP  Investtech and analysts  Long  
oseAKSO  Investtech and analysts  Long  
oseBELCO  Investtech and analysts  Long  
oseBONHR  Investtech and analysts  Long  
oseBWLPG  Investtech and analysts  Long  
oseGJF  Investtech and analysts  Long  
oseINVINVA  Investtech and analysts  Long  
oseKOG  Investtech and analysts  Long  
oseORK  Investtech and analysts  Long  
osePEN  Investtech and analysts  Long  
osePROT  Investtech and analysts  Long  
oseSALM  Investtech and analysts  Long  
oseSNI  Investtech and analysts  Long  
oseSRBNK  Investtech and analysts  Long  
oseWWI  Investtech and analysts  Long  
se_sseAEC  Investtech and analysts  Long  
se_sseASSAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBETSB  Investtech and analysts  Long  
se_sseCAMX  Investtech and analysts  Long  
se_sseDEDI  Investtech and analysts  Long  
se_sseHPOLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseINVEB  Investtech and analysts  Long  
se_sseIPCO  Investtech and analysts  Long  
se_sseKAR  Investtech and analysts  Long  
se_ssePFE  Investtech and analysts  Long  
se_sseSCAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSHOT  Investtech and analysts  Long  
se_sseSSABB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSWEDA  Investtech and analysts  Long  
se_sseTEL2B  Investtech and analysts  Long  
se_sseTELIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseTETY  Investtech and analysts  Long  Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+