Handelsmuligheter

Enkelte ganger kan aksjer vise kombinasjoner av tekniske forhold som sterkt indikerer bestemte kursbevegelser. Det er sjeldent at slike kombinasjoner opptrer, men når de gjør det, vil man ofte ha muligheter for å gjøre meget gode handler. Dette kalles handelsmuligheter. Aksjer med handelsmuligheter vil ofte ha stor oppside samtidig som nedsiden er liten.

Investtech har systemer for å identifisere ti forskjellige typer av handelsmuligheter. Når du velger tjenesten fra venstremenyen, vil alle de forskjellige typene vises i listen. Du kan klikke i headeren på tabellen for å velge en bestemt type. Klikk i headeren for å velge mellom kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt.

Handelsmuligheter

For hver aksje i listen angis følgende informasjon:

Poengsum: Hver handelsmulighet gis en poengsum mellom 0 og 100. Denne vises både i tabelloversikten og på detaljsiden. Jo høyere denne poengsummen er, jo bedre tilfredsstiller aksjen kriteriene som teoretisk definerer handelsmuligheten, og jo bedre anses muligheten for å gjøre en god handel i aksjen. Merk at det er flere av de tekniske indikatorene som måles per aksje som ikke inngår i beregning av poengsum for handelsmuligheten. Flere av disse, for eksempel støtte og motstand, trendretning og volumbalanse, kan bety mye for aksjens tekniske bilde. Det er derfor ikke slik at handelsmulighetene med de høyeste poengsummene automatisk vil gi de beste handlene. Du bør derfor se på helhetsbildet, kort og lang sikt, og gjerne også vurdere fundamental informasjon før du handler. Merk også at risiko ikke inngår i poengberegningen. To aksjer med samme poengsum kan dermed ha svært forskjellig risiko. Aksjer med meget dårlig likviditet blir imidlertid ekskludert som handelsmuligheter, men det er fortsatt relativt lave krav på likviditetssiden for å komme med. Det er satt en grense på 70 poeng for at en handelsmulighet skal anses så god at den blir listet i oversikten. Institusjonelle brukere kan imidlertid overstyre denne grensen under "profil".

Risk/reward forhold: På norsk er dette belønning-for-risiko-forhold, og beregnes som oppside i forhold til nedside, det vil si avkastning ved en vellykket investering (salg til målkurs) i forhold til avkastning ved en mislykket investering (salg til stop loss). Nedsiden settes alltid til 1, så jo høyere oppsiden er, jo høyere avkastning får man ved en vellykket investering.

Potensial: Oppside i prosent. Beregnes som prosentvis oppgang fra anbefalt kjøpskurs til målkurs. Vær oppmerksom på at aksjer med høy oppside også gjerne har høy risiko.

Går du inn på en enkelt handelsmulighet, får du se anbefalt kjøpskurs, målkurs og stop loss. Da får du konkrete forslag på hvor aksjen kan kjøpes og selges, og du har mulighet til å vurdere oppside mot nedside. Det angis også en antatt tidshorisont for en eventuell investering, samt forhold som styrker eller svekker aksjen.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google