Technical analysis of stocks

Mobile app with concrete recommendations updated daily. Analysis based on research, advanced mathematics, user friendliness and consistent results.

Get it on Google Play

Personalised

Quickly get analysis you want. Add/remove or re-order to your preference.

Top 20

Daily updated list of 20 best buy candidates. The best stocks based on Investtech’s quantitative analysis system. These stocks will rise in the next weeks or months, according to investor psychology. Advanced charts & analysis for these candidates for short, medium & long term perspectives.

Advanced charts

Medium term analysis across the entire app. The chart analysis identify important patterns in the price chart and volume which can describe the psychological fluctuations experienced by the investors. The patterns signal what the investors will do next, and the stock is assigned a technical evaluation. The analysis are entirely automatic and updated every day by Investtech’s systems.

Favourites

Add stocks to favourites and easily monitor them.

Search

Search for any stock among 29,000+ stocks across 10 countries

Gode resultater med Investtechs analyser

  • Uavhengige og objektive analyser
  • Konkrete kjøps- og salgssignaler
  • Klare anbefalinger
  • Dokumentasjon gjennom forskning og rapporter
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+