AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Ultrapro QQQ Proshares10. jul 2020
United Airlines Holdin10. jul 2020
Financial Select Secto10. jul 2020
Walt Disney Company (T10. jul 2020
Citigroup, Inc.10. jul 2020

Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) endte på 10617 poeng, noe som er en oppgang på 0.66%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 4.0%. Indeksen har med dette steget 25 av de siste 30 dagene.

Det var 4731 aksjer som viste en oppgang og 2162 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 199 aksjer likt med dagen før og 93 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 414.1 milliarder.

Ultrapro QQQ Proshares (TQQQ) endte på 118 dollar etter en oppgang på 2.12%. Aksjen brøt med det rekordnoteringen fra 19. februar og satte ny all time high. Aksjen har med dette steget 24 av de siste 30 dagene og den siste uken har aksjen steget hele 14.39%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 118 dollar og en videre oppgang indikeres.
Alphabet Inc. - Class A (GOOGL) utviklet seg positivt og steg 1.34% til en sluttnotering på 1539 dollar. Aksjen brøt med det rekordnoteringen fra 19. februar og satte ny all time high. Aksjen har med dette steget 19 av de siste 25 dagene. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1520 dollar og en videre oppgang indikeres.
Alphabet Inc. - Class C Capita (GOOG) endte på 1542 dollar etter en oppgang på 2.04%. Aksjen brøt med det rekordnoteringen fra 19. februar og satte ny all time high. Aksjen har med dette steget 19 av de siste 25 dagene og den siste uken har aksjen steget hele 5.26%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1520 dollar og en videre oppgang indikeres.
Spartan Energy Acquisition Cor (SPAQ) steg 11.41% og brøt 15.00 -grensen for første gang. Den nye rekordnoteringen ble 16.70 dollar. Aksjen har med dette steget sju av de siste ni dagene og den siste måneden har aksjen steget hele 61.98%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 10.00 dollar og en videre oppgang indikeres.
Netflix, Inc. (NFLX) steg kraftig med 8.07% og sluttet på 549 dollar. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 23. mars, da den var opp 8.24%. Aksjen har med dette steget 14 av de siste 19 dagene og den siste måneden har aksjen steget hele 26.42%. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 11856 millioner dollar i aksjen, noe som tilsvarer fire ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 387 dollar og en videre oppgang indikeres.

Oppgang på US 500 fredag
Det ble en positiv utvikling i markedet fredag, og S&P 500 (SP500) endte på 3185 poeng, noe som er en oppgang på 1.05%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1.8%.

Indekser
S&P 500
arrow yellow   Watch
S&P 500 viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har støtte ved cirka 3000 poeng og motstand ved cirka 3380 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Dagens case
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) Kurs 1.94, 10. jul 2020
chart
AgEagle Aerial Systems, Inc. ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 0.64 dollar. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Indekser siste dag
AEX0.55%570.52
ATX0.00%3406.09
CAC401.01%4970.48
COMPX0.66%10617.00
DAX1.16%12634
HEX0.60%9130.66
N1000.85%993.70
OMXC25GI0.26%1518.33
OMXSPI0.72%668.09
OSEBX0.08%801.59
PSI200.77%4464.64
TECDAX0.23%3049.87
UKX0.76%6095.41
EURUSD0.06%113.0474
CL (OIL)2.35%40.55
Indeksvurderinger
 KML
AEXposneutralneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralneutralpos
COMPXpospospos
DAXneutralpospos
HEXnegneutralpos
N100posneutralpos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXnegnegpos
PSI20posposneg
TECDAXnegnegpos
UKXposneutralpos
EURUSDpospospos
CL (OIL)posnegneg

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
US Stocks - Middels lang sikt
 
      
29% 41% 30%
 2069 Kjøpskandidater
 2989 Watch
 2145 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå