AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Powershares QQQ30. sep 2022
Texas Instruments30. sep 2022
Industrial Select Sect30. sep 2022
Short S&P 500 Proshare30. sep 2022
AbbVie30. sep 2022

Nasdaq Combined Composite Index utviklet seg negativt fredag, og falt 1.5 prosent til en sluttnotering på 10576 poeng. Indeksen brøt med det årsbunnen fra 16. juni og satte ny årsverste. Uken som helhet ga en nedgang på 2.7 prosent. Totalt ga september som helhet en nedgang på 10.5 prosent. Indeksen har med dette falt ni av de siste 12 dagene.

Det var 3046 aksjer som gikk opp og 4637 som gikk ned, mens 684 forble uendret og 345 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 557.8 milliarder.

Powershares QQQ var ned 1.7 prosent til en sluttnotering på 267 dollar. Aksjen brøt med det årsbunnen fra 16. juni og satte ny årsverste. Aksjen har med dette falt ni av de siste 12 dagene og den siste måneden har aksjen falt hele 11.22 prosent. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har brutt ned gjennom støtten ved cirka 271 dollar og en videre nedgang indikeres.
Nike falt kraftig med 12.8 prosent og sluttet på 83.12 dollar. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 27. februar 2001, da den var ned 19.46 prosent. Aksjen har med dette falt ni av de siste 12 dagene. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 4004 millioner dollar i aksjen, noe som er seks ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har motstand ved cirka 100 dollar og en videre nedgang indikeres.
Visa sluttet ned 1.3 prosent til 178 dollar. Aksjen har ikke vært lavere siden mai 2020. Aksjen har med dette falt 12 av de siste 14 dagene. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har motstand ved cirka 190 dollar og en videre nedgang indikeres.
Microsoft sluttet ned 1.9 prosent til 233 dollar. Vi må tilbake til mars 2021 for å finne en lavere sluttnotering for aksjen. Aksjen har med dette falt ti av de siste 12 dagene. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har motstand ved cirka 242 dollar og en videre nedgang indikeres.
Utilities Select Sector SPDR sluttet på 65.51 dollar etter å ha falt 1.9 prosent. Aksjen har med dette falt åtte av de siste ni dagene. Aksjen er dermed ned 11.88 prosent etter salgssignalet fra en dobbel-topp-formasjon for to uker siden.

Nedgang på US 500 fredag
S&P 500 utviklet seg negativt fredag, og falt 1.5 prosent til en sluttnotering på 3586 poeng. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 2.9 prosent. For september som helhet viste indeksen en nedgang på 9.3 prosent.

Indekser
S&P 500
arrow red   Salgskandidat
S&P 500 ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for S&P 500. Indeksen har gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre nedgang. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 3660 poeng. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 3660 poeng ved reaksjoner tilbake. Indeksen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.
Dagens case
Ultrashort S&P 500 Proshares (SDS) Kurs 54.57, 30. sep 2022
chart
Ultrashort S&P 500 Proshares ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 54.00 dollar. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker aksjen og indikerer økt mulighet for brudd opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Indekser siste dag
AEX0.81%645.80
ATX0.00%3406.09
CAC400.55%5794.15
COMPX-1.51%10576.00
DAX1.16%12114
HEX1.33%10067.00
N1000.91%1124.35
OMXC25GI1.55%1631.05
OMXSPI0.63%710.63
OSEBX2.53%1130.71
PSI200.20%5302.76
TECDAX2.43%2670.82
BUK100P0.11%689.93
EURUSD0.20%0.9800
CL (OIL)-2.14%79.49
Indeksvurderinger
 KML
AEXnegnegpos
ATXneutralneutralneutral
CAC40negnegpos
COMPXnegnegpos
DAXnegnegneg
HEXnegneutralneutral
N100posneutralpos
OMXC25GInegnegneg
OMXSPIneutralnegneg
OSEBXnegnegneutral
PSI20negnegneg
TECDAXnegnegneg
BUK100Pnegnegneg
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)negnegneutral

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
US Stocks - Middels lang sikt
 
      
11% 34% 55%
 990 Kjøpskandidater
 2988 Watch
 4755 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2022 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+