Good results with Investtech's analyses

 • Objective analyses
 • User friendly
 • Time-saving
 • Good results

Model portfolios with good average annual return.

Investtech has more than 15 years of experience

 • Norwegian company established in 1997
 • Offices in Lysaker and Kjeller - 16 employees
 • Specialists on quantitative analyses
 • Research projects supported by the Research Council of Norway
Geir Linløkken
Founder & Head of Research

Analyses with concrete recommendations for more than 29,000 stocks

 • Independent and objective analyses
 • Concrete buy and sell signals
 • Clear-cut recommendations
 • Documentation from research and reports

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Research on trend signalsTrend: + 20.0 % annually
Index: + 12.8 % annually
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK