AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
TOTAL18. sep 2020
Argen X SE18. sep 2020
Cofinimmo18. sep 2020
VGP N.V.18. sep 2020
Montea.18. sep 2020

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og Bel20 (BEL20) endte på 3376 poeng, noe som er en nedgang på 0.42%. Uken som helhet ga en oppgang på 0.7%.

Det var 49 aksjer som viste en oppgang og 70 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 18 aksjer likt med dagen før og 55 var uten omsetning.

Totalt ble det fredag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 2.4 milliarder.

Det var meget høy omsetning i Xior Student Housing NV (XIOR). Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 32 millioner euro i aksjen, noe som tilsvarer 22 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Xior Student Housing NV (XIOR) sluttet på 55.80 euro etter en svak nedgang på 0.53%. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.
Omsetningen i Umicore SA (UMI) var høy. Totalt ble det handlet for cirka 85 millioner euro i aksjen, noe som er fem ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Umicore SA (UMI) utviklet seg positivt og steg 2.21% til en sluttnotering på 41.20 euro. Vi må tilbake til 30. juli for å finne en høyere sluttnotering for aksjen. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Det var høy omsetning i TOTAL (FP). Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 549 millioner euro i aksjen, noe som tilsvarer tre ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. TOTAL (FP) endte på 31.11 euro etter en nedgang på 1.35%. Den siste uken har aksjen falt hele 4.32%. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
Montea. (MONT) falt med hele 6.07% og endte på 96.00 euro. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 9. juni, da den var ned 6.38%. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 4 millioner euro i aksjen, noe som er fem ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, men har brutt ned gjennom støtten ved cirka 100 euro.
Bpost S.A. / N.V (BPOST) sluttet opp 2.58% til 8.96 euro. Aksjen har med dette steget åtte av de siste ti dagene. Siden kjøpssignalet fra en rektangelformasjon for to måneder siden, har aksjen nå steget 44.75%.

Euronext Amsterdam svakt ned fredag
Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og AEX-index (AEX) endte på 551 poeng, noe som er en nedgang på 0.30%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.21%.

Negativ utvikling på US 500 torsdag
S&P 500 (SP500) utviklet seg negativt torsdag, og falt 0.84% til en sluttnotering på 3357 poeng.

Indekser
Bel20
arrow yellow   Watch
Bel20 ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Indeksen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 3275 poeng og motstand på 3571 poeng. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen ligger mellom støtten ved cirka 3300 poeng og motstanden ved cirka 3560 poeng og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
AEX-index
arrow yellow   Watch
AEX-index ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av indeksen, og indikerer en negativ utvikling for markedet. Indeksen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 538 poeng og motstand på 565 poeng. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen nærmer seg støtten ved cirka 540 poeng, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 540 poeng vil imidlertid være et salgssignal. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
S&P 500
arrow red   Svak salgskandidat
S&P 500 har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved cirka 3380 poeng. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Indeksen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Dagens case
Argen X SE (ARGX) Kurs 206.60, 18. sep 2020
chart
Argen X SE viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 183 euro. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Indekser siste dag
AEX-0.29%550.85
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.22%4978.18
COMPX-1.27%10910.00
DAX-0.36%13208
HEX0.03%10231.00
N100-0.94%982.77
OMXC25GI-0.10%1609.35
OMXSPI0.26%729.00
OSEBX0.03%866.16
PSI20-0.16%4286.76
TECDAX-0.53%3100.83
UKX-0.71%6007.05
EURUSD0.30%118.5979
CL (OIL)2.02%40.97
Indeksvurderinger
 KML
AEXnegneutralpos
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralneutralneg
COMPXposneutralpos
DAXposposneg
HEXposposneutral
N100posneutralneutral
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXposposneutral
PSI20negnegneg
TECDAXpospospos
UKXnegnegpos
EURUSDposposneg
CL (OIL)negnegneg

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
BEL 20 - Middels lang sikt
 
      
48% 24% 28%
 10 Kjøpskandidater
 5 Watch
 6 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK