Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseAMSC  Investtech and analysts  Long  
oseAVANCE  Investtech and analysts  Long  
oseBWLPG  Investtech and analysts  Long  
oseCRAYON  Investtech and analysts  Long  
oseENTRA  Investtech and analysts  Long  
oseEVRY  Investtech and analysts  Long  
oseFKRAFT  Investtech and analysts  Long  
oseFRO  Investtech and analysts  Long  
oseHUNT  Investtech and analysts  Long  
oseINVESTB  Investtech and analysts  Long  
oseKIT  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseMOWI  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
oseNRS  Investtech and analysts  Long  
oseORK  Investtech and analysts  Long  
oseSBO  Investtech and analysts  Long  
oseSCHA  Investtech and analysts  Long  
oseTEL  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
se_sseAZN  Investtech and analysts  Long  
se_sseEPIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseHEMF  Investtech and analysts  Long  
se_sseHMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseJM  Investtech and analysts  Long  
se_sseLOOMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMYCR  Investtech and analysts  Long  
se_ssePNDXB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSBBB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSCAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSKAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseTEL2B  Investtech and analysts  Long  
se_sseWALLB  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK