AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Valmet14. aug 2020
Uponor14. aug 2020
Basware14. aug 2020
NoHo Partners14. aug 2020
Aspo14. aug 2020

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og OMX Helsinki (HEX) endte på 9824 poeng, noe som er en nedgang på 0.86%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1.2%.

Det var 55 aksjer som gikk opp og 90 som gikk ned, mens 16 forble uendret og 0 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 0.4 milliarder.

Qt Group (QTCOM) sluttet på 34.60 euro etter en svak oppgang på 0.29%. Dette var den åttende dag på rad aksjen steg. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 24.40 euro og en videre oppgang indikeres.
Musti Group Plc (MUSTI) endte svakt opp til 16.45 euro, tilsvarende en oppgang på 1.23%. Aksjen vendte med dette opp etter seks dager med nedgang. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Finnair (FIA1S) endte på 0.47 euro etter en nedgang på 1.73%. Vi må tilbake til august 2015 for å finne en lavere sluttnotering for aksjen. Aksjen har med dette falt seks av de siste sju dagene. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har motstand ved cirka 0.56 euro og en videre nedgang indikeres.
Kesko B (KESKOB) steg moderate 0.44% og sluttet på 18.23 euro. Aksjen har med dette steget 22 av de siste 30 dagene. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 17.00 euro og en videre oppgang indikeres.
Det var høy omsetning i Rovio (ROVIO). Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 5 millioner euro i aksjen, noe som tilsvarer fem ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Rovio (ROVIO) steg moderate 1.56% og sluttet på 6.18 euro. Dette var den fjerde dag på rad aksjen steg. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.

US 500 gikk sidelengs fredag
Det var en flat utvikling i markedet og S&P 500 (SP500) sluttet på 3373 poeng (-0.02%). Uken som helhet ga en oppgang på 0.6%.

Indekser
OMX Helsinki
arrow green   Kjøpskandidat
OMX Helsinki viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Indeksen har støtte ved cirka 9500 poeng og motstand ved cirka 10700 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
S&P 500
arrow yellow   Watch
S&P 500 viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Indeksen tester motstanden ved cirka 3380 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 3380 poeng vil utløse et kjøpssignal. Indeksen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Dagens case
Kesko B (KESKOB) Kurs 18.23, 14. aug 2020
chart
Kesko B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 15.80 euro. Objektivet ved 17.06 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 17.00 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Helsingin pörssi
arrow greenPortefølje:1400.99
arrow greenRef.indeks:-32.40
 Siste uke20202019
Portefølje   0.89%   18.39%   39.16%
Portefølje etter kurtasje   0.89%   17.03%   36.33%
OMX Helsinki   1.21%   -0.52%   13.38%
Indekser siste dag
AEX-1.60%560.84
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.58%4962.93
COMPX-0.21%11019.00
DAX-0.71%12901
HEX-0.86%9823.74
N100-1.48%984.47
OMXC25GI-1.35%1575.78
OMXSPI-1.62%693.94
OSEBX-0.70%871.91
PSI20-0.84%4441.52
TECDAX-1.36%3080.40
UKX-1.55%6090.04
EURUSD0.12%118.3353
CL (OIL)-0.54%42.01
Indeksvurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralposneutral
COMPXpospospos
DAXposposneutral
HEXposposneutral
N100neutralposneutral
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXpospospos
PSI20neutralposneg
TECDAXposneutralpos
UKXneutralpospos
EURUSDposposneg
CL (OIL)posposneutral

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Helsingin pörssi - Middels lang sikt
 
      
39% 49% 12%
 65 Kjøpskandidater
 81 Watch
 20 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK