AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
SSAB A5. des 2019
SSAB B5. des 2019
SSAB B5. des 2019
SSAB A5. des 2019
Ovaro Kiinteistösijoit5. des 2019

OMX Helsinki (HEX) beveget seg tilnærmet horisontalt torsdag og sluttet på 9423 poeng (-0.15%). Indeksen har med dette falt seks av de siste sju dagene. Omsetningen var dessuten meget høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 388697 millioner poeng i indeksen, noe som tilsvarer 17 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning.

Det var 62 aksjer som gikk opp og 83 som gikk ned, mens 20 forble uendret og 2 var uten omsetning.

Totalt ble det torsdag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 1.4 milliarder.

Hoivatilat (HOIVA) steg med hele 7.02% og endte på 16.00 euro. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 4. november, da den var opp 16.54%. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 10 millioner euro i aksjen, noe som er seks ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 12.90 euro og en videre oppgang indikeres.
TietoEVRY Corporation (TIETO) beveget seg horisontalt og sluttet på 27.00 euro (+0.15%). Dette var den sjuende dag på rad aksjen steg. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
SSAB B (SSABB) steg kraftig med 4.73% og sluttet på 28.36 euro. Forrige gang aksjen steg like kraftig var 4. november, da den var opp 5.34%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen har støtte ved cirka 27.20 euro.
SSAB A (SSABA) var opp 3.98% til en sluttnotering på 30.80 euro. Aksjen har ikke sluttet på en høyere kurs siden 8. juli. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 30.70 euro.
Det var en sidelengs utvikling for Outotec (OTE1V), som sluttet på 5.24 euro (-0.27%). Aksjen har med dette falt 14 av de siste 17 dagene. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.

US 500 svakt opp torsdag
Det ble en svak stigning i markedet torsdag, og S&P 500 (SP500) endte på 3117 poeng, noe som er en oppgang på 0.15%.

Indekser
OMX Helsinki
   Svak kjøpskandidat
OMX Helsinki har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert notering over 9503 poeng vil igjen gi nye positive signaler til indeksen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 9520 poeng. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 9520 poeng ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker indeksen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
S&P 500
   Kjøpskandidat
S&P 500 viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 2940 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
Dagens case
Hoivatilat (HOIVA) Kurs 16.00, 5. des 2019
Hoivatilat har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 12.90 euro. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Helsingin pörssi
Portefølje:1115.28
Ref.indeks:-35.16
 Siste uke20192018
Portefølje   -0.15%   33.38%   -4.85%
Portefølje etter kurtasje   -0.20%   30.82%   -7.32%
OMX Helsinki   -1.09%   8.19%   -8.04%
Indekser siste dag
AEX1.84%602.30
ATX0.00%3406.09
CAC401.21%5871.91
COMPX0.05%8570.70
DAX-0.65%13055
HEX-0.15%9422.62
N1001.29%1127.98
OMXC25GI0.83%1321.91
OMXSPI1.04%663.79
OSEBX0.98%906.47
PSI200.09%5128.87
TECDAX-0.16%3037.12
UKX1.43%7239.66
EURUSD-0.50%110.5176
CL (OIL)0.00%58.43
Indeksvurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXneutralpospos
DAXnegpospos
HEXnegpospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXnegneutralpos
PSI20negposneg
TECDAXneutralpospos
UKXneutralpospos
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)neutralnegpos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Helsingin pörssi - Middels lang sikt
 
      
39% 47% 14%
 66 Kjøpskandidater
 81 Watch
 24 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK