Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
ose2020  Investtech and analysts  Long  
oseABG  Investtech and analysts  Long  
oseAKER  Investtech and analysts  Long  
oseARCUS  Investtech and analysts  Long  
oseASA  Investtech and analysts  Long  
oseASTK  Investtech and analysts  Long  
oseATEA  Investtech and analysts  Long  
oseB2H  Investtech and analysts  Long  
oseBONHR  Investtech and analysts  Long  
oseBRG  Investtech and analysts  Long  
oseCARA  Investtech and analysts  Long  
oseDNO  Investtech and analysts  Long  
oseHUNT  Investtech and analysts  Long  
oseINVINVA  Investtech and analysts  Long  
oseKID  Investtech and analysts  Long  
oseKOG  Investtech and analysts  Long  
oseMOWI  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
oseORK  Investtech and analysts  Long  
osePARB  Investtech and analysts  Long  
osePHO  Investtech and analysts  Long  
osePROT  Investtech and analysts  Long  
oseSNI  Investtech and analysts  Long  
oseSTB  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
oseYAR  Investtech and analysts  Long  
oseZAL  Investtech and analysts  Long  
se_sseALIFB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBETCO  Investtech and analysts  Long  
se_sseBMAX  Investtech and analysts  Long  
se_sseBRE2  Investtech and analysts  Long  
se_sseBUFAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBULTEN  Investtech and analysts  Long  
se_sseCOLL  Investtech and analysts  Long  
se_sseEKTAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseGRNG  Investtech and analysts  Long  
se_sseHMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseHUM  Investtech and analysts  Long  
se_sseJM  Investtech and analysts  Long  
se_sseMCOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseNWG  Investtech and analysts  Long  
se_ssePACT  Investtech and analysts  Long  
se_sseRATOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSDIPB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSECTB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSVOLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseTETY  Investtech and analysts  Long  
se_sseVOLO  Investtech and analysts  Long  Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK