Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseAKERBP  Investtech and analysts  Long  
oseDNB  Investtech and analysts  Long  
oseEPR  Investtech and analysts  Long  
oseFKRAFT  Investtech and analysts  Long  
oseINVESTB  Investtech and analysts  Long  
oseKIT  Investtech and analysts  Long  
oseKOA  Investtech and analysts  Long  
oseKOA-ME  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseNOD  Investtech and analysts  Long  
oseSBO  Investtech and analysts  Long  
oseSTB  Investtech and analysts  Long  
oseTOM  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
se_sseARJOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBACTIB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBEIAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseEPIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseGHP  Investtech and analysts  Long  
se_sseINDUC  Investtech and analysts  Long  
se_sseLATOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseLEO  Investtech and analysts  Long  
se_sseLIAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseLIFCOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMCOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseNP3  Investtech and analysts  Long  
se_sseSF  Investtech and analysts  Long  
se_sseSINCH  Investtech and analysts  Long  
se_sseSWECB  Investtech and analysts  Long  
se_sseWALLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseWIHL  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå