Hefte: Teknisk analyse i fire enkle steg

"Teknisk Analyse i fire enkle steg" fra Investtech, er et enkelt og komplett hefte på 30 sider som gir deg en rask innføring i Trender, Støtte og Motstand, Formasjoner og Volum. Det inkluderer også kortversjoner av forskningsrapportene på Trendsignaler og Rektangelformasjoner.

Heftet er på 30 sider og omhandler følgende temaer:

  • Trender
  • Støtte og Motstand
  • Formasjoner
  • Volum
  • Utdrag fra to forskningsrapporter


Bestilling

Navn
Adresse
Postnr/Sted
Land
Telefon
E-post
 


Om du har noen spørsmål, kan du kontakte oss på info@investtech.com eller supporttelefon +47 21 555 888. Estimert forsendelsestid er 3-6 virkedager.
Investtech forbeholder seg retten til å kunne sende kunden informasjon pr epost.


  ISBN: 978-82-93066-00-2
Forfatter: Linløkken, Geir
Forlag: Investtech.com AS
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2010
Sider: 30
Innbinding: Stiftet
Pris: 69,-
Porto: 25,-


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.