Støtte og motstand

Støtte og motstand er et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse. Ved å studere støtte og motstand kan vi få svar på følgende:

  • Hvor vil kursen trolig vende?
  • Hvor utløses kjøps- og salgssignaler?

Støtte og motstand brukes dermed til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Hovedprinsipper

Støtte angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av kjøpere. Dette kan være fordi mange har sett at aksjen har vendt opp fra disse nivåene tidligere, eller at aksjen på dette nivået har en lav fundamental pris.

Motstand angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av selgere. Her kan aksjen ha vendt ned tidligere, eller den kan av mange regnes som fundamentalt dyr.

Vanligvis brukes støtte og motstand slik:

  • Kjøp når aksjen faller ned mot støtte.
  • Selg når aksjen stiger opp mot motstand.
  • Kjøp når aksjen bryter opp gjennom motstand.
  • Selg når aksjen bryter ned gjennom støtte.

Merk at kursen i områdene rundt støtte- og motstandsnivåer ofte har høy volatilitet, altså store kortsiktige svingninger. Dermed bør man være varsom med å plassere ordre direkte på støtte- og motstandsnivåene. Ofte vil ikke kursen nå helt fram til de aktuelle nivåene. Hvis du ønsker å kjøpe en aksje, kan det dermed være smart å plassere en kjøpsordre litt i overkant av et støttenivå. Tilsvarende kan det være lurt å plassere en salgsordre litt i underkant av et motstandsnivå.

Når kursen bryter igjennom et motstandsnivå utløses et kjøpssignal. Når den bryter gjennom et støttenivå utløses et salgssignal. Kursen kan da gå flere prosent på kort tid. Hvis man ikke er rask med å handle, kan det være bedre å avvente en reaksjon tilbake for å oppnå en bedre kurs.

Støtte og motstand

Figuren viser hvordan man kan handle basert på støtte og mostand. Kjøp nær støtte og selg nær motstand. Kjøp ved brudd på motstand.

I Investtechs grafer angis støtte med grønne horisontale linjer og motstand med røde linjer. Styrken i støtte- og motstandsnivået angis med en til tre stjerner, der tre er sterkest. Støtte vil alltid være under dagens kurs, mens motstand alltid vil være over.

Spesialsituasjoner

Støtte og motstand er spesielt viktig når markedet beveger seg sidelengs. Da kan man oppnå svært gode resultater ved å kjøpe nær støtte og selge nær motstand.

Hvis en aksje er i en trendbevegelse, altså en stigende eller en fallende trend, vil imidlertid trenden overstyre støtte- og motstand.

Aksjer i stigende trender

Stigende trender er generelt kraftige og pålitelige positive bevegelser. Stigende trender fortsetter lengre enn mange investorer tror og bryter ofte opp gjennom motstand. Da blir det utløst kjøpssignal, og kursen kan stige ekstra kraftig.

I utgangspunktet skal man derfor, spesielt om man er langsiktig, ikke selge en aksje i en stigende trend, selv om den nærmer seg motstand.

Derimot kan man med fordel kjøpe aksjer i stigende trender når kursen i tillegg nærmer seg horisontal støtte.

Aksjer i fallende trender

For fallende trender gjelder det motsatte av stigende trender.

Generelt skal man ikke kjøpe aksjer i fallende trender, selv om de nærmer seg støtte. Det er stor fare for brudd ned, og dertil utløsning av salgssignal.

Derimot kan man med fordel selge aksjer i fallende trender når kursen har reagert opp mot horisontal motstand.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK