AnalyseNytt

 • Markedets beste nyhetsbrev
 • Tilpasset dine behov
 • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Novo Nordisk B24. feb 2020
Vestas Wind Systems24. feb 2020
DSV Panalpina24. feb 2020
Tryg24. feb 2020
Bavarian Nordic24. feb 2020
Kurs & seminarer 2020

 • Mandager kl. 08.25: Veckans aktietips Sverige
 • Tirsdager kl. 08.30: Ugens aktietips Danmark
 • Fredager kl. 08.30: Ukens aksjetips Norge
 •    
  NB: Ukens aksjetips 2020 er kun tilgjengelig for abonnenter på Investor, Trader, Professional og Institutional hos Investtech.com. Husk å melde deg på!

  Markedet falt kraftig mandag, og OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) endte på 1396 poeng etter en nedgang på 3.84%. Forrige gang indeksen falt like kraftig var 27. juni 2016, da den var ned 3.91%.

  Det var 11 aksjer som viste en oppgang og 138 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 8 aksjer likt med dagen før og 4 var uten omsetning.

  Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis mandag ble ca 8.1 milliarder.

  DSV Panalpina (DSV) falt kraftig med 6.47% og sluttet på 723 kroner. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 8. februar 2016, da den var ned 7.70%. Aksjen utløste et salgssignal på økende volum ved bruddet ned gjennom støtten ved 734 kroner i en dobbel-topp-formasjon. En videre nedgang til 694 kroner i løpet av to måneder indikeres.
  Ørsted (ORSTED) falt kraftig med 4.44% og sluttet på 736 kroner. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 29. oktober 2019, da den var ned 7.44%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 680 kroner og en videre oppgang indikeres.
  Danske Bank (DANSKE) sluttet på 115 kroner etter å ha falt 4.60%. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 14. august 2019, da den var ned 4.89%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
  Vestas Wind Systems (VWS) sluttet på 688 kroner etter å ha falt 4.55%. Vi må tilbake til 29. august 2019 for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 6.22%. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 600 kroner og en videre oppgang indikeres.
  Bavarian Nordic (BAVA) falt kraftig med 9.38% og sluttet på 229 kroner. Vi må tilbake til 12. mars 2018 for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 11.94%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 195 kroner og en videre oppgang indikeres.

  Sterk nedgang på US 500
  Markedet falt kraftig mandag, og S&P 500 (SP500) endte på 3226 poeng etter en nedgang på 3.35%. Indeksen har ikke falt mer på en dag siden 10. oktober 2018, da den var ned 5.28%.

  Sterk nedgang på Stockholmsbörsen
  Markedet falt kraftig mandag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 695 poeng etter en nedgang på 4.25%. Indeksen har ikke falt mer på en dag siden 27. juni 2016, da den var ned 7.75%.

  Indekser
  OMX Copenhagen 25 GI
     Svak kjøpskandidat
  OMX Copenhagen 25 GI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved cirka 1230 poeng og motstand ved cirka 1470 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
  S&P 500
     Svak kjøpskandidat
  S&P 500 har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved cirka 2940 poeng og motstand ved cirka 3380 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
  OMX Stockholm PI
     Kjøpskandidat
  OMX Stockholm PI har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 626 poeng. Objektivet ved 682 poeng er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Indeksen har støtte ved cirka 626 poeng og motstand ved cirka 732 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
  Dagens case
  Bavarian Nordic (BAVA) Kurs 229.10, 24. feb 2020
  Bavarian Nordic viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 195 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
  Anbefaling: Kjøp
  Modellportefølje, Københavns fondsbørs
  Portefølje:3369.66
  Ref.indeks:278.26
   Siste uke20202019
  Portefølje   -4.93%   7.83%   30.91%
  Portefølje etter kurtasje   -4.99%   7.45%   28.42%
  OMX Copenhagen 25 GI   -3.34%   4.42%   28.71%
  Indekser siste dag
  AEX-3.89%593.30
  ATX0.00%3406.09
  CAC40-3.94%5791.87
  COMPX-3.71%9221.28
  DAX-4.01%13035
  HEX-3.45%10126.00
  N100-3.76%1120.45
  OMXC25GI-3.84%1395.57
  OMXSPI-4.25%694.81
  OSEBX-4.09%898.40
  PSI20-3.53%5197.09
  TECDAX-3.78%3114.68
  UKX-3.34%7156.83
  EURUSD0.02%108.6147
  CL (OIL)-3.65%51.43
  Indeksvurderinger
   KML
  AEXpospospos
  ATXneutralneutralneutral
  CAC40negneutralpos
  COMPXneutralneutralpos
  DAXpospospos
  HEXpospospos
  N100pospospos
  OMXC25GIpospospos
  OMXSPIpospospos
  OSEBXnegneutralpos
  PSI20posnegneg
  TECDAXpospospos
  UKXposposneutral
  EURUSDnegnegneg
  CL (OIL)negnegneg

  K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
  Børsbarometeret
  Københavns Fondsbørs - Middels lang sikt
   
        
  42% 35% 23%
   82 Kjøpskandidater
   69 Watch
   46 Salgskandidater
  Avbestill AnalyseNytt
  Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


  Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

  [ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

  Rediger AnalyseNytt

  Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
   


  Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


  Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

  Titlex

  OK