Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Cadeler CADLR 9. apr 2021 39.80 -1.85   
 Cambi CAMBI 9. apr 2021 19.10 0.00   
 Carasent CARA 9. apr 2021 41.70 -0.48   
 Circa Group CIRCA 9. apr 2021 23.59 0.00   
 Cloudberry Clean Energy CLOUD 9. apr 2021 15.00 -0.13   
 ContextVision CONTX 9. apr 2021 20.12 +0.60   
 Crayon Group Holding CRAYN 9. apr 2021 138.10 -2.06   
 CSAM Health Group CSAM 9. apr 2021 96.50 -2.62   
 Cyviz CYVIZ 9. apr 2021 47.80 +0.63   
 Deep Value Driller AS DVD 0.00 0.00   
 DLT ASA DLTX 9. apr 2021 8.36 -3.80   
 DNB DNB 9. apr 2021 180.95 +0.14   
 DNB OBX OBXD 9. apr 2021 89.30 -0.08   
 DNO DNO 9. apr 2021 9.09 -1.09   
 DOF DOF 9. apr 2021 0.61 +0.66   
 EAM Solar EAM 9. apr 2021 9.70 +1.04   
 EcoOnline Holding ECO 9. apr 2021 23.30 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 9. apr 2021 2 665.26 +0.87   
 Eidesvik Offshore EIOF 9. apr 2021 4.07 -3.10   
 Electromagnetic Geoservices EMGS 9. apr 2021 1.94 -0.10   
 Elektroimportoren ELIMP 9. apr 2021 80.01 -1.83   
 Elkem ELK 9. apr 2021 36.20 -1.20   
 Elliptic Laboratories ELABS 9. apr 2021 196.60 +3.47   
 ELOP ELOP 9. apr 2021 6.20 +1.31   
 Endúr ENDUR 9. apr 2021 1.07 +3.69   
 Entra ENTRA 9. apr 2021 193.90 +0.21   
 Envipco Holding ENVIP 9. apr 2021 200.00 0.00   
 Equinor EQNR 9. apr 2021 161.90 -1.28   
 Europris EPR 9. apr 2021 52.60 -1.77   
 Everfuel EFUEL 9. apr 2021 97.95 +6.93   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK