Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Cadeler CADLR 29. jul 2021 32.16 +0.34   
 Cambi CAMBI 29. jul 2021 13.40 -2.33   
 Carasent CARA 29. jul 2021 42.40 +12.32   
 Circa Group CIRCA 29. jul 2021 15.72 -0.06   
 Clean Seas Seafood CSS 29. jul 2021 3.60 0.00   
 Cloudberry Clean Energy CLOUD 29. jul 2021 14.78 +1.23   
 ContextVision CONTX 29. jul 2021 18.70 -0.64   
 Crayon Group Holding CRAYN 29. jul 2021 148.80 -0.40   
 CSAM Health Group CSAM 29. jul 2021 87.10 +0.11   
 Cyviz CYVIZ 29. jul 2021 45.20 -0.66   
 Desert Control DSRT 29. jul 2021 14.45 +0.63   
 DLT DLTX 29. jul 2021 4.56 +7.29   
 DNB DNB 29. jul 2021 181.95 +1.93   
 DNB OBX OBXD 29. jul 2021 95.18 +0.68   
 DNO DNO 29. jul 2021 8.68 +0.32   
 DOF DOF 29. jul 2021 0.61 -0.16   
 EAM Solar EAM 29. jul 2021 8.40 +2.44   
 ECIT ECIT 29. jul 2021 10.80 0.00   
 EcoOnline Holding ECO 29. jul 2021 22.00 +2.78   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 29. jul 2021 2 914.52 +0.13   
 Eidesvik Offshore EIOF 29. jul 2021 3.56 -1.11   
 Electromagnetic Geoservices EMGS 29. jul 2021 1.44 +0.84   
 Elektroimportoren ELIMP 29. jul 2021 80.99 -0.01   
 Elkem ELK 29. jul 2021 32.90 +0.30   
 Elliptic Laboratories ELABS 29. jul 2021 237.00 -0.21   
 ELOP ELOP 29. jul 2021 4.77 +1.49   
 Elopak ELO 29. jul 2021 26.80 0.00   
 Endúr ENDUR 29. jul 2021 0.89 -0.22   
 Ensurge Micropower ENSU 29. jul 2021 0.68 -1.74   
 Entra ENTRA 29. jul 2021 211.20 -0.09   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK