Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar EAM 16. apr 2021 9.68 -1.22   
 EcoOnline Holding ECO 16. apr 2021 23.90 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 16. apr 2021 2 750.37 +1.10   
 Eidesvik Offshore EIOF 16. apr 2021 3.99 -0.25   
 Electromagnetic Geoservices EMGS 16. apr 2021 1.87 -0.21   
 Elektroimportoren ELIMP 16. apr 2021 79.50 +0.63   
 Elkem ELK 16. apr 2021 35.46 +0.17   
 Elliptic Laboratories ELABS 16. apr 2021 184.20 -3.05   
 ELOP ELOP 16. apr 2021 6.10 +5.17   
 Endúr ENDUR 16. apr 2021 1.14 +10.06   
 Entra ENTRA 16. apr 2021 194.30 +0.99   
 Envipco Holding ENVIP 16. apr 2021 200.00 0.00   
 Equinor EQNR 16. apr 2021 165.54 -1.11   
 Europris EPR 16. apr 2021 55.70 +1.36   
 Everfuel EFUEL 16. apr 2021 77.20 -9.44   
 EXACT Therapeutics EXTX 16. apr 2021 25.60 +4.92   
 Fjord1 FJORD 16. apr 2021 43.10 +0.23   
 Fjordkraft Holding FKRFT 16. apr 2021 67.90 -3.07   
 FLEX LNG FLNG 16. apr 2021 95.60 +3.91   
 Flyr FLYR 16. apr 2021 5.32 0.00   
 Fondindeks OSEFX 16. apr 2021 1 103.35 +1.35   
 Frontline FRO 16. apr 2021 58.52 -2.56   
 Frøy FROY 16. apr 2021 63.90 0.00   
 Gaming Innovation Group GIG 16. apr 2021 24.75 +10.00   
 GC Rieber Shipping RISH 16. apr 2021 8.00 +10.34   
 Gentian Diagnostics GENT 16. apr 2021 58.60 +1.38   
 Gjensidige Forsikring GJF 16. apr 2021 196.80 +0.46   
 GNP Energy GNP 16. apr 2021 43.90 -0.14   
 Golden Energy Offshore Services GEOS 16. apr 2021 1.08 -2.70   
 Golden Ocean Group GOGL 16. apr 2021 63.85 +5.54   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK