Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Fjord1 FJORD 9. apr 2021 43.10 -0.23   
 Fjordkraft Holding FKRFT 9. apr 2021 71.30 -1.45   
 FLEX LNG FLNG 9. apr 2021 77.00 -1.47   
 Flyr FLYR 9. apr 2021 5.89 0.00   
 Fondindeks OSEFX 9. apr 2021 1 081.33 +0.02   
 Frontline FRO 9. apr 2021 64.00 0.00   
 Frøy FROY 9. apr 2021 64.20 0.00   
 Gaming Innovation Group GIG 9. apr 2021 22.95 +1.55   
 GC Rieber Shipping RISH 9. apr 2021 7.10 +0.71   
 Gentian Diagnostics GENT 9. apr 2021 59.00 -1.67   
 Gjensidige Forsikring GJF 9. apr 2021 201.50 -0.84   
 GNP Energy GNP 9. apr 2021 45.00 -5.06   
 Golden Energy Offshore Services GEOS 9. apr 2021 1.16 +1.75   
 Golden Ocean Group GOGL 9. apr 2021 60.85 +3.14   
 Goodtech GOD 9. apr 2021 11.60 +0.69   
 Green Minerals GEM 9. apr 2021 21.90 0.00   
 Grieg Seafood GSF 9. apr 2021 87.10 -1.19   
 Grong Sparebank GRONG 9. apr 2021 132.00 0.00   
 Gyldendal GYL 9. apr 2021 555.00 0.00   
 Hafnia Limited HAFNI 9. apr 2021 17.70 -1.12   
 HAV Group HAV 9. apr 2021 16.50 0.00   
 Havila Shipping HAVI 9. apr 2021 2.76 +2.22   
 Havyard Group HYARD 9. apr 2021 15.50 +1.97   
 Hexagon Composites HEX 9. apr 2021 47.10 -0.55   
 Hexagon Purus HPUR 9. apr 2021 51.33 -5.47   
 Hofseth BioCare HBC 9. apr 2021 8.60 -0.23   
 Horisont Energi HRGI 9. apr 2021 66.99 0.00   
 House of Control Group HOC 9. apr 2021 22.25 0.00   
 Hovedindeksen OSEBX 9. apr 2021 1 062.90 -0.05   
 Huddlestock Fintech HUDL 9. apr 2021 6.08 -1.94   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK