Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Fjord1 FJORD 29. jul 2021 51.80 0.00   
 Fjordkraft Holding FKRFT 29. jul 2021 50.40 -0.89   
 FLEX LNG FLNG 29. jul 2021 116.80 +1.48   
 Flyr FLYR 29. jul 2021 5.00 -0.75   
 Fondindeks OSEFX 29. jul 2021 1 158.64 +0.47   
 Frontline FRO 29. jul 2021 70.24 -0.26   
 Frøy FROY 29. jul 2021 58.80 +1.48   
 Gaming Innovation Group GIG 29. jul 2021 16.52 -4.73   
 GC Rieber Shipping RISH 29. jul 2021 7.40 -1.33   
 Gentian Diagnostics GENT 29. jul 2021 62.00 0.00   
 Gigante Salmon AS GIGA 29. jul 2021 5.20 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 29. jul 2021 202.10 0.00   
 GNP Energy GNP 29. jul 2021 29.06 +3.38   
 Golden Energy Offshore Services GEOS 29. jul 2021 0.84 -3.45   
 Golden Ocean Group GOGL 29. jul 2021 85.90 +1.96   
 Goodtech GOD 29. jul 2021 9.71 -0.92   
 Green Minerals GEM 29. jul 2021 15.61 -2.38   
 Grieg Seafood GSF 29. jul 2021 86.10 -2.16   
 Grong Sparebank GRONG 29. jul 2021 140.00 0.00   
 Gyldendal GYL 29. jul 2021 565.00 0.00   
 Hafnia Limited HAFNI 29. jul 2021 16.22 +0.50   
 Harmonychain HMONY 29. jul 2021 0.54 0.00   
 HAV Group HAV 29. jul 2021 12.77 +1.35   
 Havila Kystruten AS HKY 0.00 0.00   
 Havila Shipping HAVI 29. jul 2021 2.87 +5.90   
 Havyard Group HYARD 29. jul 2021 9.70 -0.72   
 Hexagon Composites HEX 29. jul 2021 32.86 -0.24   
 Hexagon Purus HPUR 29. jul 2021 34.00 +3.03   
 Himalaya Shipping Ltd HSHIP 0.00 0.00   
 Hofseth BioCare HBC 29. jul 2021 7.98 -0.75   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK