Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Ice Fish Farm IFISH 16. apr 2021 42.00 0.00   
 Ice Group ICEGR 16. apr 2021 17.10 -3.66   
 Icelandic Salmon ISLAX 16. apr 2021 115.00 -2.54   
 IDEX Biometrics IDEX 16. apr 2021 2.59 -1.67   
 Induct INDCT 16. apr 2021 11.55 -1.70   
 Infront INFRO 16. apr 2021 39.10 0.00   
 Insr Insurance Group INSR 16. apr 2021 0.46 -1.69   
 Instabank INSTA 16. apr 2021 1.94 +3.74   
 Integrated Wind Solutions IWS 16. apr 2021 39.00 0.00   
 Interoil Exploration and Production IOX 16. apr 2021 1.27 -1.24   
 Itera ITERA 16. apr 2021 13.45 +0.37   
 J.P. Kenny Petroleum JPK 16. apr 2021 5.85 0.00   
 Jinhui Shipping and Transportation JIN 16. apr 2021 7.38 -0.27   
 Jæren Sparebank JAREN 16. apr 2021 170.00 +1.19   
 Kahoot! KAHOT 16. apr 2021 88.00 +0.11   
 Kalera KAL 16. apr 2021 33.55 -4.14   
 Kid KID 16. apr 2021 110.40 +1.66   
 Kitron KIT 16. apr 2021 21.85 -0.68   
 Klaveness Combination Carriers KCC 16. apr 2021 43.40 -0.91   
 KMC Properties KMCP 16. apr 2021 6.80 -1.45   
 Komplett Bank KOMP 16. apr 2021 10.60 +2.12   
 Kongsberg Automotive KOA 16. apr 2021 2.87 +2.03   
 Kongsberg Gruppen KOG 16. apr 2021 208.20 +0.58   
 Kraft Bank KRAB 16. apr 2021 12.35 -1.20   
 Kyoto Group KYOTO 16. apr 2021 52.49 0.00   
 Lerøy Seafood Group LSG 16. apr 2021 73.52 +1.80   
 Lifecare LIFE 16. apr 2021 3.60 -2.70   
 Lillestrøm Sparebank LSTSB 16. apr 2021 151.00 0.00   
 Link Mobility Group Holding LINK 16. apr 2021 44.16 -2.60   
 Magnora MGN 16. apr 2021 25.85 -0.39   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK