Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Ice Fish Farm IFISH 24. sep 2021 44.20 0.00   
 Ice Group ICEGR 24. sep 2021 14.45 +5.47   
 Icelandic Salmon ISLAX 24. sep 2021 140.00 0.00   
 IDEX Biometrics IDEX 24. sep 2021 2.38 -1.08   
 Induct INDCT 24. sep 2021 8.58 0.00   
 Insr Insurance Group INSR 24. sep 2021 0.30 -4.42   
 Instabank INSTA 24. sep 2021 2.09 -1.42   
 Integrated Wind Solutions IWS 24. sep 2021 41.00 0.00   
 Interoil Exploration and Production IOX 24. sep 2021 0.90 -2.07   
 Itera ITERA 24. sep 2021 16.00 0.00   
 Jinhui Shipping and Transportation JIN 24. sep 2021 16.25 -2.40   
 Jæren Sparebank JAREN 24. sep 2021 193.00 +1.58   
 Kahoot! KAHOT 24. sep 2021 65.00 -1.37   
 Kalera KAL 24. sep 2021 30.50 +1.67   
 Kid KID 24. sep 2021 123.00 +1.65   
 Kitron KIT 24. sep 2021 18.52 -1.70   
 Klaveness Combination Carriers KCC 24. sep 2021 47.80 0.00   
 KMC Properties KMCP 24. sep 2021 8.28 -0.24   
 Komplett KOMPL 24. sep 2021 61.00 -2.40   
 Komplett Bank KOMP 24. sep 2021 8.39 +3.58   
 Kongsberg Automotive KOA 24. sep 2021 2.46 +1.61   
 Kongsberg Gruppen KOG 24. sep 2021 236.00 -0.67   
 Kraft Bank KRAB 24. sep 2021 11.30 -1.74   
 Kyoto Group KYOTO 24. sep 2021 24.00 -3.58   
 Lerøy Seafood Group LSG 24. sep 2021 76.38 -1.77   
 Lifecare LIFE 24. sep 2021 1.72 -5.49   
 Lillestrøm Sparebank LSTSB 24. sep 2021 161.00 0.00   
 Link Mobility Group Holding LINK 24. sep 2021 35.83 +0.03   
 Lumarine AS LUMA 0.00 0.00   
 Lytix Biopharma LYTIX 24. sep 2021 14.10 +0.73   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK