Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Ultimovacs ULTI 29. jul 2021 76.90 +1.18   
 Vaccibody VACC 29. jul 2021 62.00 +6.53   
 Veidekke VEI 29. jul 2021 113.40 -0.87   
 Vistin Pharma VISTN 29. jul 2021 21.10 -1.40   
 Volue VOLUE 29. jul 2021 44.65 +1.48   
 Voss Veksel- og Landmandsbank VVL 29. jul 2021 181.00 +2.26   
 Vow VOW 29. jul 2021 37.04 +4.22   
 Vow Green Metals AS VGM 29. jul 2021 5.28 0.00   
 Wallenius Wilhelmsen WAWI 29. jul 2021 27.80 +2.96   
 Webstep WSTEP 29. jul 2021 28.20 +1.81   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A WWI 29. jul 2021 177.00 +3.51   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B WWIB 29. jul 2021 174.50 +3.56   
 Wilson WILS 29. jul 2021 34.20 -2.29   
 XACT OBX OBXX 29. jul 2021 95.79 +1.00   
 XACT OBX Bear OBXXD 29. jul 2021 14.75 -0.93   
 XACT OBX Bull OBXXU 29. jul 2021 245.40 +1.30   
 Xplora Technologies XPLRA 29. jul 2021 37.75 +0.53   
 XXL XXL 29. jul 2021 19.19 -1.24   
 Yara International YAR 29. jul 2021 465.80 -0.43   
 Zalaris ZAL 29. jul 2021 59.40 +0.68   
 Zaptec ZAP 29. jul 2021 42.14 +7.01   
 Zenith Energy ZENA 29. jul 2021 0.15 -1.60   
 Zwipe ZWIPE 29. jul 2021 23.10 +2.21   
 Ørn Software Holding ORN 29. jul 2021 11.50 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK