Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Vaccibody VACC 13. apr 2021 75.50 +3.42   
 Veidekke VEI 13. apr 2021 127.60 +1.43   
 Vistin Pharma VISTN 13. apr 2021 27.50 -1.08   
 Volue VOLUE 13. apr 2021 53.90 +0.37   
 Voss Veksel- og Landmandsbank VVL 13. apr 2021 175.00 -1.13   
 Vow VOW 13. apr 2021 43.08 -0.60   
 Wallenius Wilhelmsen WAWI 13. apr 2021 26.72 -0.22   
 Webstep WSTEP 13. apr 2021 29.30 +0.69   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A WWI 13. apr 2021 183.00 +2.52   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B WWIB 13. apr 2021 183.00 +3.98   
 Wilson WILS 13. apr 2021 35.80 +28.78   
 XACT OBX OBXX 13. apr 2021 89.78 +0.26   
 XACT OBX Bear OBXXD 13. apr 2021 17.09 -1.03   
 XACT OBX Bull OBXXU 13. apr 2021 218.30 +0.53   
 Xplora Technologies XPLRA 13. apr 2021 42.75 -2.84   
 XXL XXL 13. apr 2021 18.88 +0.48   
 Yara International YAR 13. apr 2021 428.60 +0.49   
 Zalaris ZAL 13. apr 2021 65.60 0.00   
 Zaptec ZAP 13. apr 2021 49.26 -3.41   
 Zenith Energy ZENA 13. apr 2021 0.11 +2.83   
 Zwipe ZWIPE 13. apr 2021 30.62 -1.54   
 Ørn Software Holding ORN 13. apr 2021 10.46 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK