Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Wallenius Wilhelmsen WAWI 16. apr 2021 27.92 +2.65   
 Webstep WSTEP 16. apr 2021 29.30 +1.03   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A WWI 16. apr 2021 183.50 +1.94   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B WWIB 16. apr 2021 179.00 -1.11   
 Wilson WILS 16. apr 2021 28.60 -7.14   
 XACT OBX OBXX 16. apr 2021 91.25 +0.56   
 XACT OBX Bear OBXXD 16. apr 2021 16.44 -2.00   
 XACT OBX Bull OBXXU 16. apr 2021 226.20 +1.21   
 Xplora Technologies XPLRA 16. apr 2021 43.00 +5.01   
 XXL XXL 16. apr 2021 20.04 +4.59   
 Yara International YAR 16. apr 2021 442.10 +0.89   
 Zalaris ZAL 16. apr 2021 66.20 +4.42   
 Zaptec ZAP 16. apr 2021 50.30 +2.24   
 Zenith Energy ZENA 16. apr 2021 0.10 -3.18   
 Zwipe ZWIPE 16. apr 2021 33.18 +7.38   
 Ørn Software Holding ORN 16. apr 2021 10.50 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK