Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 XACT OBX OBXX 24. sep 2021 97.47 -0.05   
 XACT OBX Bear OBXXD 24. sep 2021 14.06 +0.46   
 XACT OBX Bull OBXXU 24. sep 2021 254.25 -0.41   
 Xplora Technologies XPLRA 24. sep 2021 37.05 +0.68   
 XXL XXL 24. sep 2021 16.61 +0.79   
 Yara International YAR 24. sep 2021 429.40 +2.29   
 Zalaris ZAL 24. sep 2021 53.40 -1.11   
 Zaptec ZAP 24. sep 2021 57.35 +0.17   
 Zenith Energy ZENA 24. sep 2021 0.12 +2.65   
 Zwipe ZWIPE 24. sep 2021 31.46 +0.58   
 Ørn Software Holding ORN 24. sep 2021 10.30 -5.55   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK