Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Vistin Pharma VISTN 14. mai 2021 24.00 -1.64   
 Volue VOLUE 14. mai 2021 44.00 +0.34   
 Voss Veksel- og Landmandsbank VVL 14. mai 2021 177.00 +2.31   
 Vow VOW 14. mai 2021 34.40 0.00   
 Wallenius Wilhelmsen WAWI 14. mai 2021 30.64 +3.44   
 Webstep WSTEP 14. mai 2021 31.30 -3.69   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A WWI 14. mai 2021 180.00 +1.98   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B WWIB 14. mai 2021 175.00 +2.64   
 Wilson WILS 14. mai 2021 31.00 -5.49   
 XACT OBX OBXX 14. mai 2021 90.10 +0.48   
 XACT OBX Bear OBXXD 14. mai 2021 16.71 -1.37   
 XACT OBX Bull OBXXU 14. mai 2021 222.00 +1.44   
 Xplora Technologies XPLRA 14. mai 2021 35.00 +9.38   
 XXL XXL 14. mai 2021 21.44 -1.20   
 Yara International YAR 14. mai 2021 444.80 +0.52   
 Zalaris ZAL 14. mai 2021 62.60 -2.19   
 Zaptec ZAP 14. mai 2021 39.80 +3.38   
 Zenith Energy ZENA 14. mai 2021 0.11 -0.75   
 Zwipe ZWIPE 14. mai 2021 28.00 -6.54   
 Ørn Software Holding ORN 14. mai 2021 12.49 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK