Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Yara International YAR 28. jul 2021 467.80 -0.95   
 Zalaris ZAL 28. jul 2021 59.00 0.00   
 Zaptec ZAP 28. jul 2021 39.38 +2.71   
 Zenith Energy ZENA 28. jul 2021 0.15 -1.06   
 Zwipe ZWIPE 28. jul 2021 22.60 +1.80   
 Ørn Software Holding ORN 28. jul 2021 11.50 +0.04   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK