Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Byggma BMA 14. mai 2021 440.00 0.00   
 Cadeler CADLR 14. mai 2021 30.39 -1.63   
 Cambi CAMBI 14. mai 2021 17.50 0.00   
 Carasent CARA 14. mai 2021 34.45 -1.29   
 Circa Group CIRCA 14. mai 2021 20.18 0.00   
 Cloudberry Clean Energy CLOUD 14. mai 2021 12.58 -1.87   
 ContextVision CONTX 14. mai 2021 16.02 -4.07   
 Crayon Group Holding CRAYN 14. mai 2021 121.00 0.00   
 CSAM Health Group CSAM 14. mai 2021 84.00 +3.70   
 Cyviz CYVIZ 14. mai 2021 44.40 -2.86   
 Deep Value Driller AS DVD 14. mai 2021 7.57 0.00   
 Desert Control DSRT 14. mai 2021 12.40 0.00   
 DLT DLTX 14. mai 2021 6.70 -6.94   
 DNB DNB 14. mai 2021 182.70 +1.87   
 DNB OBX OBXD 14. mai 2021 90.07 +0.74   
 DNO DNO 14. mai 2021 9.15 -6.02   
 DOF DOF 14. mai 2021 0.59 -1.67   
 EAM Solar EAM 14. mai 2021 9.00 0.00   
 EcoOnline Holding ECO 14. mai 2021 24.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 14. mai 2021 2 806.21 +0.55   
 Eidesvik Offshore EIOF 14. mai 2021 4.15 -1.19   
 Electromagnetic Geoservices EMGS 14. mai 2021 1.62 +3.44   
 Elektroimportoren ELIMP 14. mai 2021 91.00 -0.33   
 Elkem ELK 14. mai 2021 28.54 -1.59   
 Elliptic Laboratories ELABS 14. mai 2021 175.00 0.00   
 ELOP ELOP 14. mai 2021 5.60 +4.67   
 Endúr ENDUR 14. mai 2021 1.08 -2.71   
 Entra ENTRA 14. mai 2021 190.30 +1.17   
 Envipco Holding ENVIP 14. mai 2021 200.00 0.00   
 Equinor EQNR 14. mai 2021 178.78 +0.53   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK