Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar EAM 1. apr 2020 9.26 +4.28   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 1. apr 2020 1 751.72 +1.08   
 Eidesvik Offshore EIOF 1. apr 2020 3.70 +6.32   
 Electromagnetic Geoservices EMGS 1. apr 2020 0.59 +0.34   
 Element ELE 1. apr 2020 3.52 +0.63   
 Elkem ELK 1. apr 2020 14.58 +10.45   
 Endúr ENDUR 1. apr 2020 0.61 -0.33   
 Energi OSE1010 1. apr 2020 567.25 +2.13   
 Energi OSE10 1. apr 2020 567.25 +2.13   
 Entra ENTRA 1. apr 2020 123.90 -0.08   
 Epic Gas EPIC-ME 1. apr 2020 13.40 0.00   
 Equinor EQNR 1. apr 2020 135.10 +3.01   
 Europris EPR 1. apr 2020 31.68 +4.21   
 Finansielle tjenester OSE40 1. apr 2020 1 474.47 -0.81   
 Finansieringsselskaper OSE4020 1. apr 2020 506.71 +0.17   
 Fjord1 FJORD 1. apr 2020 38.00 +8.57   
 Fjordkraft Holding FKRAFT 1. apr 2020 67.00 -1.47   
 FLEX LNG FLNG 1. apr 2020 52.50 -1.13   
 Fondindeks OSEFX 1. apr 2020 709.82 +1.57   
 Forbruksvarer OSE25 1. apr 2020 514.05 +8.70   
 Forsikring OSE4030 1. apr 2020 675.06 -0.23   
 Forsyningsselskaper OSE5510 1. apr 2020 1 629.04 -0.28   
 Forsyningsselskaper OSE55 1. apr 2020 1 629.04 -0.28   
 Frontline FRO 1. apr 2020 106.10 +2.81   
 Funcom FUNCOM 1. apr 2020 16.82 -1.00   
 Gaming Innovation Group GIG 1. apr 2020 4.93 -1.40   
 GC Rieber Shipping RISH 1. apr 2020 5.60 +7.69   
 Gentian Diagnostics GENT-ME 1. apr 2020 41.60 -0.48   
 Gjensidige Forsikring GJF 1. apr 2020 177.20 -0.48   
 Golden Energy Offshore Service GEOS-ME 1. apr 2020 2.00 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK