Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 1. apr 2020 138.00 -0.36   
 Jinhui Shipping and Transporta JIN 1. apr 2020 4.10 0.00   
 Kahoot! KAHOOT-ME 1. apr 2020 60.00 -1.64   
 Kapitalvarer OSE2010 1. apr 2020 461.84 +0.07   
 Kid KID 1. apr 2020 42.50 +5.99   
 Kitron KIT 1. apr 2020 8.62 +0.47   
 Klaveness Combination Carriers KCC 1. apr 2020 32.50 +4.84   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 1. apr 2020 83.81 -0.92   
 Komplett Bank KOMP 1. apr 2020 4.15 -1.43   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 1. apr 2020 1.82 +3.65   
 Kongsberg Gruppen KOG 1. apr 2020 130.20 -0.23   
 Konsumentvarer OSE30 1. apr 2020 2 750.54 +6.27   
 Kværner KVAER 1. apr 2020 6.17 -2.22   
 Lavo.tv LAVO-ME 1. apr 2020 0.03 0.00   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 1. apr 2020 62.76 +1.60   
 Lerøy Seafood Group LSG 1. apr 2020 54.10 +5.79   
 Lifecare LIFE-ME 1. apr 2020 2.46 -1.60   
 Lillestrøm Sparebank LSTSB-ME 1. apr 2020 110.00 0.00   
 Magnora MGN 1. apr 2020 7.82 +0.26   
 Magseis Fairfield MSEIS 1. apr 2020 0.99 +15.96   
 Materialer OSE1510 1. apr 2020 464.68 +1.12   
 Materialer OSE15 1. apr 2020 464.68 +1.12   
 Medistim MEDI 1. apr 2020 164.50 +2.81   
 Melhus Sparebank MELG 1. apr 2020 125.00 -1.57   
 Mowi MOWI 1. apr 2020 170.40 +7.41   
 MPC Container Ships MPCC 1. apr 2020 10.55 -4.09   
 Multiconsult MULTI 1. apr 2020 44.60 +2.53   
 Napatech NAPA 1. apr 2020 3.79 +30.52   
 NattoPharma NATTO 1. apr 2020 7.00 +0.72   
 Navamedic NAVA 1. apr 2020 18.95 +11.47   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK