Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Observe Medical OBSERV 1. apr 2020 9.48 +18.50   
 OBX ASK Index OBXASK 1. apr 2020 663.45 +2.17   
 OBX BID Index OBXBID 1. apr 2020 661.96 +2.17   
 OBX Price Index OBXP 1. apr 2020 373.34 +2.18   
 OBX Volume-weigthed Index OBXW 1. apr 2020 651.02 +0.72   
 OBX-indeks OBX 1. apr 2020 663.34 +2.18   
 Ocean Yield OCY 1. apr 2020 22.90 -2.14   
 Oceanteam OTS 1. apr 2020 3.10 -4.02   
 Odfjell A ODF 1. apr 2020 20.00 +0.25   
 Odfjell B ODFB 1. apr 2020 19.80 -1.98   
 Odfjell Drilling ODL 1. apr 2020 7.50 -2.22   
 OKEA OKEA 1. apr 2020 6.70 -4.15   
 Okeanis Eco Tankers OET 1. apr 2020 73.20 -0.41   
 Olav Thon Eiendomsselskap OLT 1. apr 2020 109.50 -3.10   
 Orkla ORK 1. apr 2020 92.92 +4.38   
 OSE101010 Energy Equipment & Service OSE101010 1. apr 2020 76.77 -0.12   
 OSE203030 Marine OSE203030 1. apr 2020 194.83 +0.24   
 OSE4530 Semiconductors & Semic Equipm OSE4530 1. apr 2020 2 203.28 -2.35   
 Oslo all-share-index OSEAX 1. apr 2020 791.31 +1.67   
 Oslo Børs OBX Oil Service Index OBOSX 1. apr 2020 29.51 +0.51   
 OSLO Energy Drilling Index OSLDRX 1. apr 2020 27.56 0.00   
 OSLO Energy Equipment & Services Index OSLESX 1. apr 2020 81.44 0.00   
 OSLO Energy Exploration & Production I. OSLEPX 1. apr 2020 155.02 0.00   
 OSLO Energy Index OSLENX 1. apr 2020 124.00 +2.13   
 OSLO Energy Integrated Oil & Gas Index OSLIOGX 1. apr 2020 235.64 0.00   
 OSLO Energy Renewable Index OSLREX 1. apr 2020 8.06 0.00   
 OSLO Seafood Index OSLSFX 1. apr 2020 1 342.14 +7.10   
 OSLO Shipping Index OSLSHX 1. apr 2020 148.03 +0.87   
 Otello Corporation OTELLO 1. apr 2020 11.90 0.00   
 Panoro Energy PEN 1. apr 2020 5.47 -0.73   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK