Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 TargetEveryOne TEONE-ME 1. apr 2020 1.11 0.00   
 Targovax TRVX 1. apr 2020 5.37 -1.29   
 Team Tankers International TEAM 1. apr 2020 5.25 -11.76   
 Techstep TECH 1. apr 2020 2.30 +4.55   
 Teknologisk utstyr OSE4520 1. apr 2020 77.48 +0.79   
 Telekommunikasjon og tjenester OSE50 1. apr 2020 1 463.74 +0.78   
 Telekommunikasjon og tjenester OSE5010 1. apr 2020 1 485.01 +2.70   
 Telenor TEL 1. apr 2020 156.00 +2.70   
 TGS-NOPEC Geophysical Company TGS 1. apr 2020 116.95 +0.13   
 The Scottish Salmon Company SSC 1. apr 2020 28.10 0.00   
 Thin Film Electronics THIN 1. apr 2020 0.76 +8.58   
 TietoEVRY TIETOO 1. apr 2020 223.00 -2.11   
 Tomra Systems TOM 1. apr 2020 288.00 -1.17   
 Totens Sparebank TOTG 1. apr 2020 125.00 0.00   
 Transport OSE2030 1. apr 2020 146.94 +0.15   
 Treasure TRE 1. apr 2020 8.90 -0.89   
 Tysnes Sparebank TYSB-ME 1. apr 2020 110.00 0.00   
 Ultimovacs ULTIMO 1. apr 2020 32.70 -2.97   
 Veidekke VEI 1. apr 2020 87.00 -0.17   
 Vistin Pharma VISTIN 1. apr 2020 6.52 -4.40   
 Voss Veksel- og Landmandsbank VVL 1. apr 2020 138.00 +1.47   
 Vow VOW 1. apr 2020 19.70 +1.55   
 Wallenius Wilhelmsen WALWIL 1. apr 2020 10.16 +1.70   
 Webstep WSTEP 1. apr 2020 16.00 +1.27   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. WWIB 1. apr 2020 97.00 -1.62   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. WWI 1. apr 2020 97.60 -4.31   
 Wilson WILS 1. apr 2020 22.60 -0.88   
 XXL XXL 1. apr 2020 8.70 +85.11   
 Yara International YAR 1. apr 2020 336.60 +2.22   
 Zalaris ZAL 1. apr 2020 26.10 +0.38   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK