Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 XACT OBX Bear OBXEXDBEAR 23. sep 2020 28.98 +0.09   
 XACT OBX Bull OBXEXDBULL 23. sep 2020 139.70 +0.14   
 XXL XXL 23. sep 2020 25.10 +2.45   
 Yara International YAR 23. sep 2020 352.10 +0.14   
 Zalaris ZAL 23. sep 2020 40.00 -0.99   
 Zenith Energy ZENA-ME 23. sep 2020 0.05 -8.49   
 Zwipe ZWIPE-ME 23. sep 2020 19.80 -1.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK