Negativ utvikling på US 500 fredag

Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og S&P 500 (SP500) endte på 3338 poeng, noe som er en nedgang på 1.05%. Uken som helhet ga en nedgang på 1.3%.

Det var 130 aksjer som viste en oppgang og 373 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 0 aksjer likt med dagen før og 1 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 186.9 milliarder.

Microsoft (MSFT) endte på 179 $ etter en nedgang på 3.16%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 23. august 2019, da den var ned 3.19%. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 140 $ og en videre oppgang indikeres.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) falt kraftig med 6.97% og sluttet på 53.28 $. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 23. august 2019, da den var ned 7.40%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 34.60 $ og en videre oppgang indikeres.
NVIDIA Corporation (NVDA) sluttet på 294 $ etter å ha falt 4.74%. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 23. august 2019, da den var ned 5.27%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 178 $ og en videre oppgang indikeres.
Ford Motor CO. (DE) (F) endte på 7.89 $ etter en nedgang på 1.74%. Vi må tilbake til januar 2019 for å finne en lavere sluttnotering for aksjen. Aksjen har med dette falt 18 av de siste 26 dagene. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
Pfizer (PFE) endte svakt ned til 35.72 $, tilsvarende en nedgang på 0.36%. Aksjen har med dette falt for sjuende dag på rad og den siste måneden har aksjen falt hele 11.45%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.

Mest omsatt fredag

Apple10151.09
Amazon.com9747.81
Microsoft8679.54
NVIDIA Corporation5655.65
Advanced Micro Devices, In4718.12
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå