Laveste sluttnotering siden desember 2019.

Det ble en negativ utvikling i markedet tirsdag, og S&P 500 (SP500) endte på 3128 poeng, noe som er en nedgang på 3.03%. Indeksen har ikke vært lavere siden desember 2019. Dette var den fjerde dag på rad indeksen falt og den siste måneden har indeksen falt hele 5.93%.

Det var 10 aksjer som viste en oppgang og 493 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 0 aksjer likt med dagen før og 1 var uten omsetning.

Totalt ble det tirsdag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 260.5 milliarder.

Apple (AAPL) endte på 288 $ etter en nedgang på 3.39%. Aksjen brøt med det årsbunnen fra 3. januar og satt ny årsverste. Dette var den fjerde dag på rad aksjen falt og den siste uken har aksjen falt hele 9.69%. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Mastercard Incorporated (MA) falt med hele 6.71% og endte på 303 $. Vi må tilbake til 8. august 2011 for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 10.59%. Aksjen har med dette falt for fjerde dag på rad. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 3851 millioner $ i aksjen, noe som tilsvarer tre ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Boeing CO. (The) (BA) falt kraftig med 4.33% og sluttet på 304 $. Dette var den åttende dag på rad aksjen falt og den siste uken har aksjen falt hele 10.25%. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
JP Morgan Chase (JPM) sluttet på 126 $ etter å ha falt 4.46%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 5. februar 2018, da den var ned 4.80%. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.
Micron Technology (MU) endte på 52.10 $ etter en nedgang på 5.29%. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 27. september 2019, da den var ned 11.09%. Dette var den fjerde dag på rad aksjen falt. Aksjen brøt ned gjennom støtten ved 53.09 $ i en dobbel-topp-formasjon. Dette utløste et salgssignal på økende volum og en videre nedgang til 47.61 $ i løpet av tre måneder indikeres.

Mest omsatt tirsdag

Apple16613.10
Amazon.com12268.66
Microsoft11441.08
NVIDIA Corporation6914.83
Advanced Micro Devices, In4219.43
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå