Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 CapMan CAPMAN 10. jul 2020 1.91 -1.24   
 Cargotec CGCBV 10. jul 2020 20.42 +0.59   
 Caverion CAV1V 10. jul 2020 5.90 +0.17   
 Citycon CTY1S 10. jul 2020 6.25 +1.46   
 Componenta CTH1V 10. jul 2020 0.07 +0.29   
 Consti Plc CONSTI 10. jul 2020 7.10 +1.43   
 Detection Technology DETEC 10. jul 2020 20.40 +1.49   
 Digia DIGIA 10. jul 2020 5.12 0.00   
 Digitalist Group DIGIGR 10. jul 2020 0.04 0.00   
 Dovre Group DOV1V 10. jul 2020 0.26 0.00   
 EAB Group EAB 10. jul 2020 2.22 +0.91   
 Efecte PLC EFECTE 10. jul 2020 4.70 +5.38   
 Elecster A ELEAV 10. jul 2020 6.65 -1.48   
 Elisa ELISA 10. jul 2020 55.24 -0.97   
 Endomines ENDOM 10. jul 2020 0.63 -2.78   
 Endomines ENDO 10. jul 2020 6.60 -1.20   
 Enedo Plc ENEDO 10. jul 2020 1.60 0.00   
 Enento Group Plc ENENTO 10. jul 2020 36.50 0.00   
 eQ EQV1V 10. jul 2020 13.20 -1.49   
 Ericsson B ERIBR 10. jul 2020 8.42 0.00   
 Etteplan ETTE 10. jul 2020 8.80 -1.12   
 Evli Pankki EVLI 10. jul 2020 8.94 +0.45   
 Exel Composites EXL1V 10. jul 2020 4.89 +0.82   
 F-Secure FSC1V 10. jul 2020 2.86 -1.55   
 FARON PHARMACEUTICALS OY FARON 10. jul 2020 3.37 +0.30   
 Fellow Finance Oyj FELLOW 10. jul 2020 2.36 +3.06   
 Finnair FIA1S 10. jul 2020 0.57 -6.56   
 Fiskars A FSKRS 10. jul 2020 10.40 -1.14   
 Fodelia Oyj FODELIA 10. jul 2020 9.00 +1.01   
 FONDIA OYJ FONDIA 10. jul 2020 7.32 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK