Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 1Spatial Plc SPA 1. mar 2021 35.50 +8.90   
 3i Group PLC III 1. mar 2021 1 133.00 +2.35   
 3i Infrastructure PLC 3IN 1. mar 2021 295.00 +1.37   
 4d Pharma Plc DDDD 1. mar 2021 129.00 -5.15   
 4imprint Group plc FOUR 1. mar 2021 2 415.00 -1.02   
 600 Group plc SIXH 1. mar 2021 8.08 0.00   
 7digital Group plc 7DIG 1. mar 2021 1.40 +1.89   
 88 Energy Limited 88E 1. mar 2021 0.47 -1.05   
 888 Holdings PLC 888 1. mar 2021 303.00 +2.02   
 A.G.BARR PLC BAG 1. mar 2021 501.00 0.00   
 AA Plc AA 1. mar 2021 34.90 0.00   
 AB Dynamics plc ABDP 1. mar 2021 1 850.00 -2.12   
 Abbey Plc ABBY 1. mar 2021 1 511.00 0.00   
 Abcam ABC 1. mar 2021 1 618.91 -4.55   
 Aberdeen Asian Income Fund AAIF 1. mar 2021 224.15 -0.38   
 Aberdeen Diversified Income And Growth Trust Plc ADIG 1. mar 2021 97.20 +1.25   
 Aberdeen Emerging Markets Investment Company Limited AEMC 1. mar 2021 706.13 +1.23   
 Aberdeen Japan Investment Trust Plc AJIT 1. mar 2021 725.00 +2.84   
 Aberdeen Latin American Income Fund Ltd ALAI 1. mar 2021 54.00 -0.37   
 Aberdeen New Dawn Investment Trust plc ABD 1. mar 2021 324.00 +2.53   
 Aberdeen New India Investment Trust Plc ANII 1. mar 2021 525.12 +2.43   
 Aberdeen New Thai Investment Trust ANW 1. mar 2021 441.00 +2.11   
 Aberdeen Smaller Companies Income Trust plc ASCI 1. mar 2021 304.00 -1.31   
 Aberdeen Standard Asia Focus Plc AAS 1. mar 2021 1 210.00 +2.54   
 Aberdeen Standard Equity Income Trust plc ASEI 1. mar 2021 329.00 +2.26   
 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc ASLI 1. mar 2021 116.00 +0.87   
 Aberforth Smaller Companies Trust PLC ASL 1. mar 2021 1 388.00 +2.66   
 Aberforth Split Level Income Trust Plc ASIT 1. mar 2021 66.49 +3.08   
 Aberforth Split Level Income Trust Plc ZC PRF UNDATED GBP 0. ASIZ 1. mar 2021 112.96 0.00   
 Abingdon Health Plc ABDX 1. mar 2021 94.00 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK