Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 1PM Plc OPM 2. des 2020 23.99 +0.82   
 1Spatial Plc SPA 2. des 2020 28.00 0.00   
 3i Group PLC III 2. des 2020 1 104.50 -0.72   
 3i Infrastructure PLC 3IN 2. des 2020 300.50 0.00   
 4d Pharma Plc DDDD 2. des 2020 91.80 -1.29   
 4imprint Group plc FOUR 2. des 2020 2 675.00 +4.90   
 600 Group plc SIXH 2. des 2020 10.50 +0.10   
 7digital Group plc 7DIG 2. des 2020 1.01 -7.06   
 88 Energy Limited 88E 2. des 2020 0.38 -6.58   
 888 Holdings PLC 888 2. des 2020 281.00 +3.12   
 A.G.BARR PLC BAG 2. des 2020 521.00 -0.57   
 AA Plc AA 2. des 2020 32.65 -0.76   
 AB Dynamics plc ABDP 2. des 2020 1 805.00 +3.14   
 Abbey Plc ABBY 2. des 2020 1 520.00 0.00   
 Abcam ABC 2. des 2020 1 432.70 +0.68   
 Aberdeen Asian Income Fund AAIF 2. des 2020 214.00 +1.90   
 Aberdeen Diversified Income And Growth Trust Plc ADIG 2. des 2020 97.00 +0.62   
 Aberdeen Emerging Markets Investment Company Limited AEMC 2. des 2020 665.00 -0.39   
 Aberdeen Japan Investment Trust Plc AJIT 2. des 2020 730.00 +1.96   
 Aberdeen Latin American Income Fund Ltd ALAI 2. des 2020 60.58 +2.54   
 Aberdeen New Dawn Investment Trust plc ABD 2. des 2020 302.00 +0.67   
 Aberdeen New India Investment Trust Plc ANII 2. des 2020 493.00 +0.20   
 Aberdeen New Thai Investment Trust ANW 2. des 2020 462.32 -1.25   
 Aberdeen Smaller Companies Income Trust plc ASCI 2. des 2020 296.00 +0.68   
 Aberdeen Standard Asia Focus Plc AAS 2. des 2020 1 110.00 +0.91   
 Aberdeen Standard Equity Income Trust plc ASEI 2. des 2020 310.00 +1.97   
 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc ASLI 2. des 2020 107.00 +1.42   
 Aberforth Smaller Companies Trust PLC ASL 2. des 2020 1 220.00 +1.33   
 Aberforth Split Level Income Trust Plc ASIT 2. des 2020 64.80 -0.92   
 Aberforth Split Level Income Trust Plc ZC PRF UNDATED GBP 0. ASIZ 2. des 2020 108.33 +1.43   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå