Københavns Fondsbørs markert ned fredag

Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) endte på 1576 poeng, noe som er en nedgang på 1.35%. Uken som helhet ga en oppgang på 0.9%.

Det var 51 aksjer som gikk opp og 99 som gikk ned, mens 11 forble uendret og 27 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 17183.5 milliarder.

OMX Copenhagen Personal & Household Good (CX4020PI) endte på 2406 kroner etter en oppgang på 2.84%. Vi må tilbake til november 2018 for å finne en høyere sluttnotering for aksjen. Den siste uken har aksjen steget hele 8.29%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 2080 kroner og en videre oppgang indikeres.
OMX Copenhagen Industrials PI (CX50PI) sluttet på 1689 kroner etter å ha falt 1.52%. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 24. juni, da den var ned 2.05%. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
OMX Copenhagen Technology PI (CX10PI) falt med hele 2.36% og endte på 7799 kroner. Vi må tilbake til 8. juni for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 2.79%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
OMX Copenhagen Real Estate PI (CX35PI) sluttet på 2143 kroner etter å ha falt 3.32%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 15. juni, da den var ned 3.56%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
OMX Copenhagen Travel & Leisure PI (CX4050PI) endte på 1264 kroner etter en nedgang på 1.76%. Vi må tilbake til 4. mai for å finne en lavere sluttnotering for aksjen. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 10728 millioner kroner i aksjen, noe som er tre ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har brutt ned gjennom støtten ved cirka 1300 kroner og en videre nedgang indikeres.

Vinnere fredag

Erria8.48%
NTR Holding B8.29%
WirTek6.72%
Scandinavian Tobacco Group6.10%
BioPorto5.93%
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK