Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Zalaris ZALO 22. sep 2020 39.00 0.00   
 Zaplox ZAPLOX 22. sep 2020 0.56 +5.61   
 Zenergy B ZENZIPB 22. sep 2020 0.39 -3.45   
 Zenicor ZENI 22. sep 2020 14.50 +7.41   
 ZetaDisplay ZETA 22. sep 2020 18.40 +7.29   
 Ziccum ZICC 22. sep 2020 31.00 +0.65   
 ZignSec ZIGN 22. sep 2020 22.16 -2.64   
 Zinzino B ZZB 22. sep 2020 43.50 +8.75   
 Zoomability ZOOM 22. sep 2020 19.50 +12.39   
 Zordix B ZORDIXB 22. sep 2020 20.90 +8.85   
 Zutec ZUTEC 22. sep 2020 2.94 -5.16   
 Zwipe ZWIPE 22. sep 2020 20.10 +4.15   
 ÅF Pöyry B AFB 22. sep 2020 245.20 0.00   
 Öresund ORES 22. sep 2020 127.00 -0.31   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK