Personvernerklæring

For at du skal kunne benytte våre analyser, må vi lagre din kontaktinformasjon slik at vi kan komme i kontakt med deg vedrørende ditt kundeforhold hos Investtech, for eksempel for å sende faktura eller oppdateringer om nye forskningsresultater. Ved bestilling av tilgang, er det derfor nødvendig at du gir oss tillatelse til å lagre din kontaktinformasjon. Vi lagrer i utgangspunktet ikke andre personopplysninger enn de opplysningene du selv gir oss. I tilfeller der vi har feil eller mangler nødvendige opplysninger, vil vi kunne oppdatere informasjonen fra andre kilder. Eksempel på dette kan være at vi mangler postadresse for utsendelse av faktura. I tilfeller der vi henter opplysninger fra eksterne kilder, vil vi sende deg kopi av hva vi har hentet og hvor opplysningene er hentet fra. Du kan selv endre kontaktopplysningene når du er innlogget eller ved å kontakte oss på e-post eller telefon. Vi lagrer i utgangspunktet personopplysningene frem til du ber oss slette dem, men Investtech.com kan også på eget initiativ slette data for kunder som ikke har hatt abonnement på lang tid. Data kan imidlertid ikke slettes før vi har oppfylt våre lovpålagte plikter, for eksempel i henhold til regnskapsloven. Kunder som ønsker å slette personopplysningene før disse forpliktelsene er oppfylt, vil få sine kundekort deaktivert fram til data kan slettes. Deaktiverte kundekort vil ikke være synlige for våre kundebehandlere. Det er Investtech.com som har ansvaret for behandling og lagring av personlige data. Data lagres dels lokalt hos Investtech og dels på server hos Syse AS (www.syse.no). Det er kun personell hos Investtech, samt vår revisor RSM Norge, som kan se hvem som gjør innbetalinger til Investtech.

Ut over opplysninger du selv oppgir, lagrer systemet informasjon om hvilke av våre sider du er inne på. I den forbindelse lagres også hvilket operativsystem du benytter, om du benytter pc, mobiltelefon eller nettbrett, samt hvilken ip-adresse du benytter. Disse dataene lagres anonymt og benyttes for å kunne måle og analysere trafikken på våre sider, slik at vi kan tilpasse og forbedre våre tjenester etter hvordan brukerne som gruppe benytter våre tjenester. Alle data som samles inn automatisk av systemet, behandles anonymt på gruppenivå. For å samle inn deler av denne informasjonen, benyttes Google Analytics. Vi samler og analyserer data om hvordan prøveabonnenter benytter nettsidene våre ved hjelp av tjenesten Hotjar, for å optimalisere brukeropplevelsen. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om prøveabonnentenes atferd og deres enheter. Dette inkluderer enhetens IP-adresse (behandlet under økten og lagret i en av-identifisert form), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land) og det foretrukne språket som brukes til å vise nettstedet vårt. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar har kontraktsmessig forbud mot å selge noen av dataene som samles inn på våre vegne. Les mer om Hotjar her. Utover dette hentes ikke informasjon fra andre kilder, og Investtech.com vil ikke dele dine opplysninger eller opplysninger om deg med andre.

All informasjon vi har lagret om deg, er kun tilgjengelig for ansatte i Investtech.com. Informasjonen du selv lagrer, for eksempel egne porteføljer, varslinger, notater og score på aksjer, er ikke tilgjengelig for andre enn databaseansvarlig. Investtech kan ikke benytte data du selv lagrer til annet enn statistikkformål på gruppenivå og til kontroll av at systemene virker slik de er tenkt å virke.

Investtech er lovpålagt (for eksempel i henhold til Verdipapirloven) å gjøre opptak av telefonsamtaler og oppbevare elektronisk kommunikasjon. Investtech gjør opptak av alle samtaler du har med oss og vil kunne lytte til samtaler og se på annen elektronisk kommunikasjon i kvalitetskontrolløyemed. Opptaket skal kun brukes når vi har behov for å dokumentere hva som har blitt sagt. Opptak lagres i minst fem år og blir slettet når Investtech ikke lenger har rettslig grunnlag for videre lagring. Investtech kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker våre nettsider, mottar nettleseren informasjonskapsler (cookies) fra Investtech. Disse inneholder ingen personlige opplysninger. Vi bruker informasjonskapslene for å tilpasse websidene etter dine preferanser, for eksempel slik at språk og abonnementsnivå beholdes når du navigerer fra side til side.

Google Analytics kan også sende en informasjonskapsel til din nettleser. Ingen personopplysninger lagres i denne.

Informasjonskapslene er delt i to grupper: en som slettes automatisk når nettleser lukkes eller når du logger ut fra Investtech.com, og en som slettes etter en viss tid. De siste kan om ønskelig slettes manuelt i nettleseren.

For ytterligere informasjon eller spørsmål rundt behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på epost info@investtech.com eller på telefon +47 21 555 880.