Chart Teknisk analys Adapteo (ADAPT)

Rekommendation medellång sikt

Adapteo visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 103. Ger signal om vidare uppgång till 121 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 106 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Endast för abonnenter


Indikatorer

Historisk utveckling

Period Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag0.002.23%5.73+1.89%
1 vecka32.717.15%14.56+13.59%
1 månad45.3717.23%5.96+19.51%
3 månader25.9133.72%4.83+21.67%

Risk

Volatilitetsrisk: MedelLikviditetsrisk: Medel
Riskförklaring

Abonnemang

Investtech gör teknisk analys av alla aktier åt dig. Med abonnemang hos Investtech får du analyser och rekommendationer på alla aktier, sorteringsmöjligheter och aktieval. Du får tillgång till Investtechs unika forskningsresultat och upplärningsprogram. Vi gör allt vi kan för att du skall kunna göra bättre investeringar. Du väljer själv ditt abonnemang och abonnemangsperiod. Kontakta vår kundsupport på telefon: 08-517 29 555 för personlig assistans.

Investtech erbjuder unika grafanalyser som bland annat visar trender, kursformationer, stöd- och motståndsnivåer och RSI. Det ges en skriftlig tolkning av varje graf som avslutas med en konkret rekommendation. Analyserna är endast tillgängliga för abonnenter, och vi erbjuder tre abonnemangsnivåer. Välj det abonnemang osm passar dina behov.

 • INVESTOR omfattar analyser på lång och medellång sikt, Top50, Dagens Case och Modellportföljen.
 • TRADER ger i tillägg analyser på kort sikt, sortering på trender och statistisk, Morgonrapport och Tradingidéer.
 • PROFESSIONAL gger tillgång till alla Investtechs analysverktyg, inkluderat Handelsmöjligheter, Totalanalys, Hausseindex och insideranalys.

Se och jämför abonnemang här.

Våra matematiker och statistiker har i över 20 år utvecklat datasystem som analyserar psykologin i marknaden. Investtechs analyser är oberoende av mäklarhus, banker och företagen själva, och är ett viktigt komplement till, eller en ersättning för, fundamentala analyser.

Bok om teknisk analys

Investtechs egen bok, Teknisk AktieAnalys - för lägre risk och ökad avkastning, är en lättläst och praktiskt introduktion i teknisk analys.

 • Marknadspsykologi
 • Vad är teknisk analys?
 • Trend
 • Stöd och Motstånd
 • Formationer
 • Volym
 • ++

Beställ boken här

Egen forskningsavdelning

Investtech arbetar med metoder och strategier för finansiell förvaltning. Företagets målsättning är att ge goda beslutsstöd till både små investerare och större förvaltare. Forskningsavdelningen leds av Geir Linløkken. Han är cand.scient i informationsteknik med specialisering i matematisk modellering från Universitetet i Oslo 1995. Han stiftade analysföretaget Investtech.com AS år 1997. Linløkken har arbetat med behavioural finance och automatiska system för teknisk analys sedan 1993, och under 2001 skrev han boken "Teknisk AktieAnalys – för lägre risk och ökad avkastning". Möt också Geir Linløkken på vårt webinar "Veckans aktietips Norge" varje fredag morgon.

Rektangelformationer ger goda signaler

Investtechs egenutvecklade algoritmer identifierar rektangelformationer i kursmönstret. Köpsignaler från rektangelformationer anses som robusta och pålitliga, med en träffandel på nära 70 procent.

Här kan du prova analyserna gratis i 14 dagar.

Läs mer om köpsignaler från rektangelformationer.

Få daglig teknisk analys av alla aktier

Få full tillgång till Investtechs analyser gratis i 14 dagar utan förpliktelser. Tillgången stannar automatiskt efter 14 dagar.

Beställ gratis demo!

Modellportfölj, Stockholmsbörsen

Senaste fem åren:
arrow green  Portfölj:136.69%
arrow green  Ref.index:88.93%

Utbildning

Investtech erbjuder ett brett urval av kurs och seminarier till privata och professionella investerare. Du får ta del i vår kompetens och erfarenhet för att göra bättre investeringsbeslut!

 • Se våra kurser eller kontakta oss om önskad kurs.
 • Webinarer: Följ våra kurser hemma, från din dator, smartphone eller surfplatta.
 • WebTV: Marknaden, nyheter och uppdateringar från Investtech.

Få en översikt över våra kurser och seminarier under fliken Utbildning!

AnalysNytt

 • Marknadens bästa nyhetsbrev
 • Anpassat efter dina behov
 • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt till din e-postadress:

Kompletta analyser

Investtech gör teknisk & kvantitativ analys av alla aktier åt dig.

Prova gratis demo

Om bolaget -

Adapteo PLC is a Finland based modular space solutions provider. It offers prefabricated buildings either rented or sold to public sector customers, such as municipalities and private customers, such as industrial companies and private enterprises. The company's business is divided into two business areas including Rental Space and Permanent Space.

http://www.adapteogroup.com

Investtechs tradingidéer

Hur har aktierna utvecklats efter rekommendationerna från Investtech?

Modellportfölj, Stockholmsbörsen

Senaste fem åren:
arrow green  Portfölj:136.69%
arrow green  Ref.index:88.93%

Referenser

Investtechs analyser ger snabbt och enkelt tillgång till ett stort univers. Investtech är ett viktigt verktyg för privata och profesionella investerare.

Varför använda teknisk aktieanalys?

Använd teknisk analys för att:

 • välja vinnaraktierna
 • sitta på dem tillräckligt länge
 • sälja vid rätt tidpunkt

Målet med teknisk analys är att förutse kommande kursrörelser. Detta görs genom att förstå psykologiska ändringar hos investerare och därmed förutse ökande och fallande optimism och köpintresse. Analysmetoden används både på enskilda aktier och på index.

Teknisk analys, med hjälp av goda verktyg, är en helt objektiv analysform, där man får konkreta köp- och säljrekommendationer. Metoderna är därmed enkla att använda, och kräver liten förståelse av ekonomi, finans och marknaden, och lite kunskap om det enskilda bolaget och aktien man handlar i.

Använt över tid, visar Investtechs forskning att metoden ger goda statistiska förutsättningar till att slå marknaden.

Vilka är eventuella fallgropar vid användning av teknisk analys?

Här finns två viktiga faktorer man bör nämna: objektivitet och långsiktighet.

Det första är nödvändigheten av objektivitet och enkelhet. Med det menas analyser och råd som är konkreta och utan rum för tolkning. Historiskt har teknisk analys varit en stor verktygslåda med många indikatorerer och modeller, med flera parametrar som kan ställas in. Har man frihet här, kommer man alltid kunna hitta nästan perfekta modeller för enskilda aktier eller enskilda tidsperioder, men det kommer sällan fungera i praktiken. Ännu värre är det om man arbetar utan kvantitativa verktyg, alltså bara genom att se på graferna, drar trendlinjer och hittar stöd och motstånd själv. Då kommer man lätt bara att se det man önskar att se, och som stämmer med ens undermedvetna uppfattningar om aktien. Det kan lätta leda en i helt fel riktning, och man hamnar så småning om i en situation där man styrs av sinda egna känslomässiga svängningar, som girighet och rädsla för förluster. Detta är precis sådana psykiska svängningar som vi skall tjäna på med precis och tålmodig användning av teknisk analys.

Det andra är nödvändigheten av långsiktighet. En mycket viktig egenskap med teknisk analys, och för den delen med all aktieanalys, är den stora osäkerheten. Man kommer aldrig kunna vara helt säker på ett bestämt utfall. Målet är att få rätt lite oftare än vad man har fel, eller bättre, tjäna lite mer per gång man har rätt, än vad man förlorar de gånger man har fel. Teknisk analys skall inrätta dig i rätt led av de sannolika utfallen. Om du får rätt 55 procent av gångerna skall du vara nöjd.

Men så är aktiemarkandens natur ändå att man lätt kan uppleva att 60 % av de första 10 affärerna går fel, eller att man tappar mot marknaden första året! Då kan man snabbt börja att tvivla på metoderna.

En vanlig fallgrop är att förändra strategin, och inte ha tillit för de långsiktigt statistiska resultaten, om man inte lyckas snabbt. Skaffa därmed ett gott underlag för den strategi du väljer, allra helst både statistisk/kvantitativ och genom psykologisk/ekonomisk förklaring/teori, och HÅLL DIG TILL STRATEGIN.

Är det tillräckligt nog att endast använda teknisk analys i aktiehandel, eller bör det kompletteras med något?

Ja, att enbart använda teknisk analys är tillräckligt. Några menar att det faktiskt är en nackdel att använda fundamental analys och följa med nyhetsströmmen och diskussionsgrupper. Då kan man lätt börja att tvivla på tekniska signaler och kvantitativa rekommendationer. Teknisk analys bygger på principen att all relevant information ges uttryck genom aktiekursens rörelser. Man tjänar på eftersläpningar och överreaktioner i marknaden.

Använder man därutöver fundamental analys, kan man emellertid få en större trygghet i investeringarna. Detta kan vara gott nog för nattsömnen. Idealt sett önskar man ju att köpa aktier både för att

1. de är fundamentalt billiga och
2. investerarnas efterfrågan ökar.

Investtechs rekommendation är att analysera insiderhandel kvantitativt, och att se på det som en fundamental analys. Insiders köper aktier och sätter sina besparingar i sin egen verksamhet när de tror att bolaget i grunden är billigt.

Vem bör använda teknisk analys, och hur kommer man igång?

Vi har grundlig forskning som sträcker sig över många år och resultat från reella investeringar i marknaden, som visar att diciplinerad användning av teknisk analys med Investtechs verktyg har givit goda resultat på lång sikt.

Teknisk analys är en analysform som lämpar sig väl för privata investerare då de är små, och snabbt kan gå in och ut ur enskilda aktier. Denna grupp har speciellt goda förutsättningar till att få mycket ut av teknisk analys. Vill du prova på teknisk analys, rekommenderar vi att göra det på följande sätt:

 • Ta ett gratis prova-på-abonnemang hos Investtech. Gå igenom upplärningsprogrammet på nätet, och tillskansa dig kunskap om vilka indikatorer och signaler som givit statatistiskt bäst avkastning.
 • Registrera dig på Investtechs dagliga nyhetsbrev på e-post. Detta är gratis och innehåller bland annat marknadskommentar och en aktierekommendation.
 • Läs någon litteratur om teknisk analys, exempelvis Investtechs bok eller kompendium.
 • Var nyfiken och tålmodig. Var också skeptisk. Kräv statistiska förklaringar, gärna också logiska och psykologiska förklaringar på analyser och rekommendationer.
 • Tänk portföljrisk. Sprid investeringarna över minst fem aktier, gärna tio. Följ upp minst varje vecka.
 • Kom ihåg att investering i aktier är kul! Lär dig ta förlusterna, och gör det snabbt. Glädj dig över vinsterna och sälj inte för tidigt.

Få daglig teknisk analys av alla aktier

Nybörjare eller aktiv? Vi erbjuder abonnemang anpassade efter dina behov.


 
 

Få 14 dagar gratis demo!


Få full tillgång till Investtechs analyser gratis i 14 dagar utan förpliktelser. Tillgången stannar automatiskt efter 14 dagar.

Jämför produkterna här

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK