AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
PGS7 aug 2020
Sparebanken Vest7 aug 2020
Self Storage Group7 aug 2020
Questerre Energy Corpo7 aug 2020
AqualisBraemar7 aug 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

Marknaden utvecklades sidledes och Hovedindeksen (OSEBX) stängde på 855 punkter (-0.03%). För veckan som helhet visade index en uppgång på 3.4%.

91 aktier gick upp och 131 gick ner, 20 förblev oförändrade och 16 var utan omsättning.

Totalt blev det under fredagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 3.4 miljarder kroner.

PGS (PGS) steg kraftigt med 20.49% och stannade på 3.97 kroner. Förra gången aktien steg lika mycket var 8 juni, då den steg 30.93%. Aktien bröt upp genom motståndet vid 3.88 kroner i en dubbelbotten-formation. Det utlöste en köpsignal på ökande volym och en vidare uppgång till 4.56 kroner på två månader indikeras. Det var dessutom mycket hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 161 miljoner kroner i aktien, vilket är 17 gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning.
Norwegian Air Shuttle (NAS) slutade på 1.58 kroner efter att ha sjunkit 14.76%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 11 juni, då den sjönk 23.41%. Det var den femte dagen i rad aktien sjönk och den senaste veckan har aktien sjunkit hela 30.59%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 105 miljoner kroner i aktien, vilket motsvarar tre gånger genomsnittlig dagsomsättning. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, har motstånd vid ca 2.60 kroner och en vidare nedgång indikeras.
ArcticZymes Technologies (AZT) slutade på 49.40 kroner efter att ha stigit 12.02%. Förra gången aktien steg lika mycket var 2 juli, då den steg 20.27%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 29.00 kroner och en vidare uppgång indikeras.
Schibsted B (SCHB) slutade upp 2.52% till 326 kroner. Det var den sjätte dagen i rad aktien steg och den senaste månaden har aktien stigit hela 38.76%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 234 kroner och en vidare uppgång indikeras.
SpareBank 1 SR-Bank (SRBANK) slutade på 78.70 kroner efter att ha stigit 3.15%. Aktien har därmed stigit för sjätte dagen i rad och den senaste månaden har aktien stigit hela 10.22%.

Svag uppgång på Stockholmsbörsen under fredagen
Under fredagen steg marknaden svagt med 0.23% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 692 punkter. Veckan som helhet gav en uppgång på 2.7%.

Uppgång för sjätte dagen i rad
Marknaden utvecklades sidledes och S&P 500 (SP500) stängde på 3351 punkter (+0.06%). Veckan som helhet gav en uppgång på 2.5%. Det var den sjätte dagen i rad indexet steg.

Index
Hovedindeksen
arrow yellow   Neutral
Hovedindeksen visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Indexet testar motståndet vid cirka 856 punkter. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 856 punkter kommer att utlösa en köpsignal. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Indexet är totalt sett tekniskt neutral på medellång sikt.
OMX Stockholm PI
arrow green   Svagt köp
OMX Stockholm PI visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Indexet har stöd vid cirka 625 punkter och motstånd vid cirka 732 punkter. Indexet är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
S&P 500
arrow yellow   Neutral
S&P 500 ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Indexet testar motståndet vid cirka 3380 punkter. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 3380 punkter kommer att utlösa en köpsignal. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Indexet har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt neutral på medellång sikt.
Dagens aktie
PGS (PGS) Kurs 3.97, 7 aug 2020
chart
Investerare har över tid godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur PGS och aktien ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Fallande trender indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. Aktien har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 3.88 kroner signalerar om en uppgång till 4.56 kroner eller högre. Aktien har stöd vid cirka 3.20 kroner och motstånd vid cirka 5.60 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar den fallande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Oslo børs
arrow greenPortfölj:6881.58
arrow greenRef.index:344.61
 Senaste vecka20202019
Portfölj   2.55%   -4.07%   25.77%
Portfölj efter courtage   2.55%   -5.10%   23.69%
Hovedindeksen   3.44%   -8.25%   16.51%
Index senaste dag
AEX0.20%559.57
ATX0.00%3406.09
CAC400.09%4889.52
COMPX-0.87%11011.00
DAX0.66%12675
HEX0.36%9706.08
N1000.01%972.95
OMXC25GI1.16%1561.42
OMXSPI0.23%692.00
OSEBX-0.03%854.63
PSI20-0.25%4367.31
TECDAX1.97%3057.16
UKX0.09%6032.18
EURUSD-0.09%118.7148
CL (OIL)-1.74%41.22
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXposposneutral
HEXposposneutral
N100neutralposneutral
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXposneutralpos
PSI20posneutralneg
TECDAXposneutralpos
UKXnegpospos
EURUSDposposneg
CL (OIL)neutralposneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Oslo Børs - Medellång sikt
 
      
42% 42% 16%
 127 Köp
 129 Neutral
 49 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   68% Köp
   27 Köp
   13 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK