Investtech-forskning: Köp- och säljsignaler

Investtechs system bygger på forskning tillbaka till 1994. Flera av våra projekt stöttas av Norges forskningsråd. Vår forskning bygger bland annat på principer inom matematisk mönsterigenkänning, statistisk optimering och behavioural finance.

Trend

Trender är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan användas för att hitta bra köp- och säljnivåer.

Kursformationer

Kursformationer beskriver psykologiska tillstånd hos investerare och ger starka köp- och säljsignaler.

Volymanalyser

Volymanalyser används ofta för att bekräfta styrkan i köp- och säljsignaler.

Momentum och RSI

Momentum har visat sig att vara en stark indikator för den kommande kursutvecklingen.

Annat

Läs mer om spännande Investtech-forskning.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+