Good results with Investtech's analyses

 • Objective analyses
 • User friendly
 • Time-saving
 • Good results

Model portfolios with good average annual return.

Investtech has more than 15 years of experience

 • Norwegian company established in 1997
 • Offices in Lysaker and Kjeller - 16 employees
 • Specialists on quantitative analyses
 • Research projects supported by the Research Council of Norway
Geir Linløkken
Founder & Head of Research

Analyses with concrete recommendations for more than 29,000 stocks

 • Independent and objective analyses
 • Concrete buy and sell signals
 • Clear-cut recommendations
 • Documentation from research and reports

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Research on trend signalsTrend: + 20.0 % annually
Index: + 12.8 % annually
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK