Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseAKA  Investtech and analysts  Long  
oseAMSC  Investtech and analysts  Long  
oseASA-ME  Investtech and analysts  Long  
oseAVANCE  Investtech and analysts  Long  
oseBWLPG  Investtech and analysts  Long  
oseCRAYON  Investtech and analysts  Long  
oseEVRY  Investtech and analysts  Long  
oseFKRAFT  Investtech and analysts  Long  
oseFRO  Investtech and analysts  Long  
oseHUNT  Investtech and analysts  Long  
oseINVESTB  Investtech and analysts  Long  
oseKIT  Investtech and analysts  Long  
oseKOA  Investtech and analysts  Long  
oseKOG  Investtech and analysts  Long  
oseKOMP  Investtech and analysts  Long  
oseKVAER  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseNOD  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
oseNRC  Investtech and analysts  Long  
oseNRS  Investtech and analysts  Long  
oseORK  Investtech and analysts  Long  
osePHO  Investtech and analysts  Long  
oseSBO  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
se_sseCRADB  Investtech and analysts  Long  
se_sseCTT  Investtech and analysts  Long  
se_sseEAST  Investtech and analysts  Long  
se_sseEPIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseFNM  Investtech and analysts  Long  
se_sseHEMF  Investtech and analysts  Long  
se_sseHMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseHTRO  Investtech and analysts  Long  
se_sseJM  Investtech and analysts  Long  
se_sseLOOMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMCOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMYCR  Investtech and analysts  Long  
se_sseNEWAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseNOTE  Investtech and analysts  Long  
se_sseORES  Investtech and analysts  Long  
se_ssePACT  Investtech and analysts  Long  
se_ssePNDXB  Investtech and analysts  Long  
se_ssePREC  Investtech and analysts  Long  
se_sseSEYE  Investtech and analysts  Long  
se_sseSINT  Investtech and analysts  Long  
se_sseSKAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseTROAX  Investtech and analysts  Long  
se_sseWALLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseXSPRAY  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK