Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseASA-ME  Investtech and analysts  Long  
oseBRG  Investtech and analysts  Long  
oseCRAYON  Investtech and analysts  Long  
oseFKRAFT  Investtech and analysts  Long  
oseGJF  Investtech and analysts  Long  
oseINVESTB  Investtech and analysts  Long  
oseKIT  Investtech and analysts  Long  
oseKOG  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseNOD  Investtech and analysts  Long  
oseSPOL  Investtech and analysts  Long  
oseSSO  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
se_sseANODB  Investtech and analysts  Long  
se_sseARJOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBIOGB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBONEX  Investtech and analysts  Long  
se_sseDUNI  Investtech and analysts  Long  
se_sseEAST  Investtech and analysts  Long  
se_sseEOLUB  Investtech and analysts  Long  
se_sseINSTAL  Investtech and analysts  Long  
se_sseKLOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseLUG  Investtech and analysts  Long  
se_sseMAXF  Investtech and analysts  Long  
se_sseMCOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMYCR  Investtech and analysts  Long  
se_sseNOBINA  Investtech and analysts  Long  
se_sseNOTE  Investtech and analysts  Long  
se_sseNP3  Investtech and analysts  Long  
se_sseNWG  Investtech and analysts  Long  
se_sseSAGAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSCST  Investtech and analysts  Long  
se_sseSEYE  Investtech and analysts  Long  
se_sseSINT  Investtech and analysts  Long  
se_sseSVOLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseVNVSDB  Investtech and analysts  Long  
se_sseXSPRAY  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK